Wolven

Wolven in Vlaanderen

Begin 19de eeuw verdwijnen wolven uit ons land na intensieve bejaging en verdelging. Inmiddels genieten ze hoogste bescherming door Europese en Vlaamse wetgeving: wolven mogen niet meer gedood, gevangen of gestoord worden. Door deze bescherming en de betere kwaliteit van de leefgebieden neemt de wolvenpopulatie toe. Vlaanderen heeft momenteel één gevestigde roedel, met leefgebied in het noorden van Limburg.

Algemene info over de wolf (in Vlaanderen) vind je terug op www.natuurenbos.be/de-wolf-in-vlaanderen. Hier vind je onder andere: 

 • Algemene infofolder ‘De wolf in Vlaanderen’
 • Overzichtskaart: Waar zit de wolf in Europa?
 • Infofolder: Op kamp in wolvengebied
 • Wolvenplan Vlaanderen biedt het nodige kader om het samengaan van wolf en mens te garanderen.
 • Veelgestelde vragen over wolf bevat de wetenschappelijk onderbouwde en betrouwbare informatie als antwoord op de meest uiteenlopende vragen, in de afgelopen jaren gesteld door besturen, organisaties en burgers.

Ook op de website van Onze Natuur vind je een uitgebreid dossier over wolven, vol weetjes, prachtige foto's en filmpjes. Daarnaast het je ook nog Ecopedia, vol nuttige en boeiende info over wolven.

Waarneming wolf

• Een wolf of wolvensporen gezien? Meld het via wolf@inbo.be

• Monitoring: na afloop van elk monitoringsjaar (dat loopt van 1 mei tot 30 april) wordt er gerapporteerd. De rapportage bestaat naast de tabel met waarnemingen (pdf) uit verspreidingskaarten: https://www.natuurenbos.be/de-wolf-in-vlaanderen

 

Preventie

• Brochure: Je dieren beschermen tegen de wolf

• Zorg voor een aangepaste omheining voor je dieren: https://youtu.be/POSaLUnLoVw

• Het Wolf Fencing Team Belgium (WFTB) adviseert en helpt bij het plaatsen van de wolfproof rasters: www.wolffencing.be


Subsidies

• Voor het wolfwerend maken van omheining van de weides gelegen in de een risicozone zijn subsidies mogelijk: 

 • Beschik je over een landbouwnummer en ondernemingsnummer, dan kom je wellicht in aanmerking voor VLIF-steun (zie infofiche). Meer informatie over NPI vind je bij het Departement Landbouw en Visserij.
 • Ben je een natuurlijke of privaatrechtelijke rechtspersoon en kom je niet in aanmerking voor VLIF-steun, dan kun je subsidies verkrijgen via het Agentschap voor Natuur en Bos.
  ? Na de plaatsing van de omheining bezorg je aan Natuur en Bos het ingevulde aanvraagformulier (doc) samen met de facturen en duidelijke foto’s.
  ? Vragen? Lees het reglement (pdf - 2.02 MB)
  ? Heb je na het lezen van het reglement nog vragen? Neem contact op met: subsidies.anb@vlaanderen.be of op 02 553 81 02


Wat bij schade

• Schade geleden? Meld het binnen 24u melden via dit formulier. Een specialist komt de schade vaststellen.
• Schadevergoeding aanvragen? Vul het aanvraagformulier in via het e-loket (Meldpunt schade) of bezorg het ingevulde aanvraagformulier op papier binnen de 12 dagen.


Interventieprotocol probleemsituaties wolf:

• In het Interventieprotocol probleemsituaties wordt helder afgelijnd wat probleemsituaties met wolven kunnen inhouden. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen onnatuurlijk en natuurlijk gedrag van wolven. Er wordt gedefinieerd wat precies onder probleemwolf verstaan wordt en welke (gradaties in) risicosituaties hierbij te onderscheiden zijn. Voor elke risicosituatie wordt vastgelegd welke stappen dienen genomen te worden. Het protocol houdt rekening met het natuurlijk gedrag en de ecologie van de wolf en met de specifieke, ruimtelijke situatie in Vlaanderen.
• Bijlage interventieprotocol probleemsituaties - Verduidelijkende voorbeelden

Meer info

Om zowel de particuliere als de beroepsmatige veehouders te informeren en te adviseren om hun percelen wolfproof af te sluiten, hebben de projectpartners, vzw Schapenhouderij en RCC-Belgium een informatiefolder ontwikkeld. Hierin wordt uitleg gegeven over: 

 • de stappen die de veehouder moet zetten bij een schadegeval;
 • hoe de vergoedingsregeling voor het wolfproof afmaken van percelen geregeld is voor kleinschalige veehouder en particulieren;
 • hoe de schaderegeling voor het wolfproof afsluiten via VLIF voor de grootschalige veehouders moet aangevraagd worden;
 • en hoe een wolfproof afsluiting er uitziet.

De informatiefolder kan je onderaan downloaden.

Meer informatie over schade en preventie op www.natuurenbos.be/wolf/schade

Bekijk ook

Interessante links
Wetenschappelijk onderzoek over de wolf vind je op de site van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Je kunt je ook inschrijven op de nieuwsbrief Roofdiernieuws met meer informatie over de wolf.

Partners:

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB): natuurenbos@vlaanderen.be

Wolf Fencing Team Belgium (WFTB): www.wolffencing.be

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): wolf@inbo.be

Meer info

Milieudienst

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 23
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
milieu@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 15.30 tot 18.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt op afspraak

Een afspraak inboeken bij de dienst Milieu of Duurzaamheid kan enkel telefonisch via het nummer 011 51 05 20.

Op woensdagnamiddag is een vrij inloopmoment voorzien, een afspraak is dan niet nodig.