2021.12.17 Bekendmaking politiebesluit gouverneur betreffende invoering van permanent verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen

Datum bekendmaking: 17/12/2021

Op 17 december heeft gouverneur Jos Lantmeeters het politiebesluit genomen waarmee het vanaf 1 januari 2022 permanent verboden wordt om water te onttrekken uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in delen van het stroomgebied van de Warmbeek

Het besluit bevat ook enkele uitzonderingen op dit verbod, met name:

  • Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie;
  • Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is;
  • Door de waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die er voor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer de minimumpeilen verzekerd zijn;
  • Door de bevoegde waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen waarbij het oppervlaktewater uitsluitend wordt aangewend voor nachtvorstberegening in de fruitteelt, indien wordt aangetoond dat er geen alternatief voorhanden is. De wijze van onttrekking wordt voorgelegd aan de bevoegde waterbeheerder en wordt vastgesteld in een tijdelijke machtiging die vereist is om van deze uitzondering gebruik te mogen maken.

Deze maatregel kadert binnen een ruimere Vlaamse aanpak om schade door droogte te voorkomen. Meer informatie via https://www.vmm.be/nieuws/archief/nieuwe-maatregelen-om-schade-door-droogte-en-waterschaarste-te-voorkomen

Op onderstaande kaart is het gebied op het grondgebied van Hamont-Achel aangeduid.

Meer info

Bestuurszaken

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 06 00
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
bestuurszaken@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 9 tot 12 uur en 13 tot 16.30 uur