Wekelijkse rustdag

Alle kleinhandelaars zijn verplicht om een wekelijkse rustdag te hebben. Hieronder verstaan we een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 05.00 u of om 13.00 u en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur. Op deze dag is de toegang van de consument tot de winkel verboden, evenals de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument. Thuisleveringen zijn eveneens verboden. De wekelijkse rustdag moet minstens voor zes maanden dezelfde blijven.

Je kan als handelaar ook een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet je op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden.

Als je een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiest, is het verboden om op deze dag andere producten te verkopen dan diegene die je gewoonlijk verkoopt.

Hoe aanvragen

Indien je een afwijking wenst op de wekelijkse rustdag, dien je hiervoor een aanvraag in te dienen bij de dienst Lokale Economie. Het College van Burgemeester en Schepenen neemt hierover een beslissing.

Uitzonderingen

Voor bepaalde handelsvormen geldt deze wetgeving niet. Voor sommige gelegenheden, zoals bij jaarmarkten, wettelijke feestdagen, solden,... kan het College van Burgemeester en Schepenen, op initiatief van één of meerdere handelaars, handelend in naam van een groepering van handelaars, een afwijking toestaan. Deze afwijking geldt dan voor het hele grondgebied van Hamont-Achel.

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

Meer info

Lokale economie

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 24
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
lokaleeconomie@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 15.30 tot 18.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt enkel op afspraak.