Verkooppunt op openbaar domein (ambulante handel)

Indien je een tijdelijke ambulante activiteit wil uitoefenen dan heb je hiervoor steeds een voorafgaandelijke toelating nodig van het stadsbestuur. Het kan bijvoorbeeld gaan om kippen- of hotdogkramen, kramen met groenten en fruit, seizoensverkoop van aardbeien of asperges, verkoop van ijs,...

Voor wie

Zelfstandige handelaars of ondernemers die in het bezit zijn van een machtiging (leurkaart). Deze machtiging kan worden aangevraagd in een erkend ondernemingsloket.

Hoe aanvragen

Je kan een aanvraag voor de toelating indienen bij de dienst Lokale Economie. Je aanvraag dient volgende gegevens te bevatten:

  • naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres;
  • plaats waar je de ambulante handel wil uitoefenen. Voer hierbij een inplantingsplan en een foto;
  • de dagen en uren waarop je wil verkopen;
  • de aard van de verkochte artikelen;
  • ondernemingsnummer;
  • kopie van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten.

Kostprijs

€ 25 per keer op de verkoopplaatsen die niet als officieel georganiseerde markt of als toegelaten manifestatie worden aanzien.

Afhandeling

Na de indiening van je aanvraag zal het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing nemen waarvan je op de hoogte gebracht zal worden.

Uitzonderingen

Voor de wekelijkse markten in Hamont en Achel geldt een andere regeling.

Verkoop door (socio-)culturele verenigingen, jeugd- en sportverenigingen, alsook liefdadigheidsverkoop, voor zover de verkoop past in de doelstellingen van de vereniging of instelling en de opbrengst van de verkoop integraal naar de betreffende vereniging, instelling of liefdadigheidsdoel gaat.

Meer info

Lokale economie

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 24
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
lokaleeconomie@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 15.30 tot 18.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt enkel op afspraak.