Individueel bezoldigd personenvervoer (voormalig Taxivergunning/vergunning VVB)

Voor het uitbaten van een taxidienst heb je een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de stad of gemeente waar je deze dienst wil uitbaten. De vergunning is in principe voor vijf jaar geldig in heel Vlaanderen.

Er zijn vier verschillende exploitatievormen:

  • straattaxi
  • standplaatstaxi
  • ceremonieel vervoer
  • OV-taxi

Afhankelijk van het type vervoer dat je wilt uitvoeren, gelden specifieke voorwaarden. Deze vind je hier

Bestuurderspas

Vanaf 1 juli 2020 moet elke bestuurder van een dienst van individueel bezoldigd personenvervoer verplicht een besuurderspas op zak hebben.

Om een bestuurderspas te krijgen, moet je de volgende documenten voorleggen:

  • rijbewijs
  • medische keuring
  • bewijs taalkennis niveau B1, of A2 mits erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te halen
  • uittreksel uit het strafregister, jaarlijks in te dienen

Adreswijzigen of gerechtelijke vonnissen moeten meteen gemeld worden.

De aanvraag gebeurt in de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

Voor wie

Alle zelfstandige natuurlijke personen of rechtspersonen die een taxidienst of vorm van individueel bezoldigd personenvervoer willen uitbaten.

Voorwaarden

Je moet eigenaar zijn van het voertuig of de voertuigen of er de beschikking over hebben door een contract, een aankoop op afbetaling of een leasingovereenkomst.

Hoe aanvragen

Op het platform van Vlaanderen kan je zelf alle vergunningen, machtigingen of bestuurderspassen in verband met individueel bezoldigd personenvervoer aanvragen en beheren.

Kostprijs

Vergunning

€ 350 of € 250 voor milieuvriendelijke voertuigen (retributie per voertuig, jaarlijks geïndexeerd).

Bestuurderspas

€ 20 (retributie per voertuig, jaarlijks geïndexeerd)

Afhandeling

Na het volledig en ontvankelijk verklaren wordt de aanvraag voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen, dat binnen een termijn van 45 dagen een beslissing neemt. Deze termijn kan worden verlengd tot maximus zestig dagen.

Meer info

Dienst Stadsontwikkeling

lokaleeconomie@hamont-achel.be

Meer info

Lokale economie

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 24
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
lokaleeconomie@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 15.30 tot 18.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt enkel op afspraak.