Kadastrale gegevens

Indien je informatie wenst over je eigendom, zoals het kadastraal plan, het kadastraal inkomen, de kadastrale legger of de perceelsoppervlakte, dan kan je hiervoor terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening waar je deze informatie kan inkijken.

Het is ook mogelijk om gratis het kadasterplan online te raadplegen. Je kan het plan opzoeken via straatnaam en huisnummer. Indien je dat wenst, kan je het kadastraal plan ook uitprinten.

Let op: de dienst Ruimtelijke Ordening kan deze informatie enkel meedelen. Voor officiële informatie moet je een kadastraal uittreksel (van het plan of de legger) aanvragen op de dienst van het kadaster te Hasselt.