Q&A: veelgestelde vragen over onze selectieprocedures

Wat kan je verwachten als je solliciteert bij een openbaar bestuur?
Hieronder proberen we alvast een antwoord te geven op de meest voorkomende vragen. Staat jouw vraag er niet tussen, dan kan je ook steeds contact opnemen met de personeelsdienst. Zij helpen je graag verder!

Snel naar vraag:

1. Wanneer ontvang ik een uitnodiging voor de proeven?

2. Welke documenten moet ik aanleveren bij mijn kandidaatstelling?

3. Hoe kan ik me goed voorbereiden op een procedure?

4. Kan ik nog solliciteren na de inschrijvingstermijn?

5. Hoe verloopt de selectieprocedure van een vaste job en wanneer ben ik geslaagd?

6. Wat is een preselectie?

7. Wat is een niveautest?

8. Kan ik de proeven op een ander moment afleggen indien ik niet beschikbaar ben?

9. Wat is een wervingsreserve?

10. Kan ik feedback vragen omtrent de proeven en mijn resultaat?

11. Ik vind mijn diploma niet direct, is dat een probleem?

12. Wat zijn diplomavereisten?

13. Wie zetelt er in de jury?

14. Wanneer word ik vastbenoemd?

15. Kan ik de functie weigeren indien mij deze wordt aangeboden?

16. Hoe wordt mijn loon bepaald?

17. Ik wil solliciteren maar behaalde mijn diploma in het buitenland. Wat nu?

1. Wanneer ontvang ik een uitnodiging voor de proeven?

Je ontvangt ten laatste drie weken na de uiterste inschrijvingsdatum een e-mail van ons met daarin de boodschap of je al dan niet mag deelnemen aan de verdere procedure. Hou rond deze termijn ook altijd je spam-mailbox in de gaten. Het gebeurt dat onze mail daarin ongewild belandt.

2. Welke documenten moet ik aanleveren bij mijn kandidaatstelling?

Het is belangrijk dat je de vacature goed leest en kijkt welke documenten vereist zijn. Het is verplicht om altijd een cv en een motivatiebrief aan te leveren bij jouw kandidaatstelling. Indien je deze niet aanlevert, kan je uitgesloten worden voor de verdere procedure. Meestal is er ook een diploma vereist. In dat geval dien je ook altijd een kopie mee aan te leveren. Beschik je niet meer over jouw diploma, dan dien je een kopie aan te vragen. Je kan in tussentijd wel contact opnemen met ons om een tijdelijke uitzondering aan te vragen in afwachting van deze kopie.

3. Hoe kan ik me goed voorbereiden op een procedure?

Hieronder enkele tips:

  • Lees de functieomschrijving grondig en bewaar deze ook
  • Probeer zelf eens na te denken over de invulling van de functie en belangrijke klemtonen
  • Kijk al eens naar onze website

Meer sollicitatietips vind je hier.

4. Kan ik nog solliciteren na de inschrijvingstermijn?

Neen, helaas kan dat niet. De inschrijvingstermijn staat altijd vermeld bij de vacature. Hou daar rekening mee.

5. Hoe verloopt de selectieprocedure van een vaste job en wanneer ben ik geslaagd?

De selectieprocedure bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Schriftelijke of praktische proef: er wordt altijd ofwel een schriftelijke ofwel een praktische proef afgenomen. Dit hangt af van het soort functie. De opdrachten of vragen houden altijd verband met de functie en functievereisten. Er worden vaardigheden getest maar ook vakkennis, logisch denken, de communicatievaardigheden… Deze proeven worden verbeterd door de vakjury. Je moet 50% behalen om geslaagd te zijn en deel te mogen nemen aan het selectiegesprek.
  • Het selectiegesprek: dit is een gedragsgericht interview van 30 à 60 minuten met een vakjury. De jury peilt naar jouw motivatie, ervaring en competenties. Je krijgt ook cases voorgelegd of men gaat dieper in op de schriftelijke proef.
  • Het assessment: voor bepaalde functies met een leidinggevend karakter wordt er ook een assessment afgenomen bij een externe partner. In verschillende oefeningen testen zij alle competenties zeer breed.

Je dient te slagen op elke proef met een minimum van 50 op 100. Daarnaast dien je in totaal gemiddeld 60 op 100 te behalen. Als je dit minimum behaald hebt, kom je automatisch terecht in de wervingsreserve. Er wordt een rangschikking gemaakt van alle resultaten. De kandidaat met de hoogste punten krijgt de job aangeboden. Een uitzondering hierop is wel het assessment. Hierbij wordt er een uitspraak gedaan naar de geschiktheid van de kandidaat (niet geschikt, geschikt onder voorbehoud, geschikt).

6. Wat is een preselectie?

Bij sommige vacatures wordt er ook een preselectie opgenomen in de selectieprocedure, vaak voor vacatures waar we heel veel respons verwachten.

Indien er een preselectie wordt afgenomen bestaat deze uit een korte vragenlijst met vragen betreffende het vakgebied. De preselectie wordt afgenomen vooraleer de andere proeven worden afgenomen. Je mag pas verder deelnemen aan de procedure als je slaagt voor de preselectie. De score van de preselectie telt niet mee voor de algemene puntentelling.

7. Wat is een niveautest?

Wij nemen enkel niveautesten af wanneer we de diplomavereisten versoepelen voor een bepaalde functie. De niveautest wordt afgenomen door een extern selectiekantoor wanneer je niet beschikt over het juiste diploma. Het extern selectiekantoor test jouw algemeen niveau en kennis. Je moet slagen op deze test voordat je mag deelnemen aan de verdere procedure.

8. Kan ik de proeven op een ander moment afleggen indien ik niet beschikbaar ben?

Nee, helaas nemen we de proeven enkel af op vastgelegde momenten. Je krijgt van ons wel minstens 10 kalenderdagen op voorhand bericht van de datum via e-mail.

9. Wat is een wervingsreserve?

Bij de meeste selectieprocedures legt men tevens een wervingsreserve aan. Dit betekent dat voor een bepaalde duurtijd de geslaagde kandidaten (je behaalde gemiddeld minstens 60/100) die niet aangenomen werden op een bepaalde reservelijst terecht komen. Indien er binnen deze periode dezelfde of een soortgelijke functie wordt opengesteld, gaat men de eerstvolgende op de wervingsreserve contacteren. De periode van de wervingsreserve wordt altijd opgenomen in het vacaturebericht.

10. Kan ik feedback vragen omtrent de proeven en mijn resultaat?

Ja, je kan altijd feedback vragen omtrent jouw procedure en de afgenomen proeven. Het is echter niet mogelijk om de schriftelijke proeven digitaal te ontvangen.

11. Ik vind mijn diploma niet direct, is dat een probleem?

Op de website wordt telkens bij de vacature duidelijk vermeld wat de vereisten zijn. Indien er een diploma wordt gevraagd is het van belang dat je jouw diploma ook bezorgd bij de kandidaatstelling. Mocht je je diploma kwijt zijn, vraag dan direct een kopie op.

12. Wat zijn diplomavereisten?

Voor de meeste functies (A, B, C) heb je een diploma nodig. Schoolverlaters worden enkel toegelaten als dit ook opgenomen staat in het vacaturebericht. Voor bepaalde functies wordt er uitzonderlijk afgeweken van de diplomavereiste. In dat geval kan je een niveautest afleggen. Als er een uitzondering is, staat dit altijd uitdrukkelijk opgenomen in het vacaturebericht.

De niveaus en de daarmee overeenstemmende diploma’s of getuigschriften zijn:

Niveau A: ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs;

Niveau B: ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs;

Niveau C: een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs;

Niveau D: geen diplomavereiste, tenzij anders bepaald;

13. Wie zetelt er in de jury?

De jury bepaalt de inhoud van de selectieproeven en wordt samengesteld uit een aantal deskundigen. Vaak is dit de toekomstig leidinggevende, een vakspecialist en een deskundige in de personeelsselectie. Deze selectiecommissie bestaat uit ten minste drie leden, waarvan minstens 1 lid extern is aan het eigen bestuur.

14. Wanneer word ik vastbenoemd?

De meeste tijdelijke en vaste functies zijn functies in contractueel dienstverband. Dit is vergelijkbaar met een tewerkstelling in de privésector en volgt de regels van het arbeidsrecht. Tegenwoordig worden zelden nog statutaire functies met een vaste benoeming opengesteld.

Een tewerkstelling in contractueel dienstverband is dus geen vaste benoeming.

15. Kan ik de functie weigeren indien mij deze wordt aangeboden?

Ja, je hebt uiteraard het recht om een functie te weigeren. Je kan ook vragen om ondanks je weigering nog opgenomen te worden in de wervingsreserve.

16. Hoe wordt mijn loon bepaald?

Dit hangt af van jouw functie en de loonschaal die hieraan gekoppeld is. Meer informatie hierover kan je hier vinden.

Je mag werkervaring uit de privésector meenemen als anciënniteit, maar er wordt altijd gekeken naar de relevantie voor de functie. Je dient bij jouw indiensttreding jouw tewerkstellingsattesten te bezorgen, opdat wij de correcte anciënniteit kunnen berekenen. 

17. Ik wil solliciteren maar behaalde mijn diploma in het buitenland. Wat nu?

Behaalde je jouw diploma in het buitenland, dan moet je in de meeste gevallen een attest van gelijkwaardigheid aanvragen. Dat kan via het NARIC-Vlaanderen. Meer info vind je hier.

Meer info

Personeelsdienst

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 06 20
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
personeelsdienst@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 9 tot 12 uur en 15.30 tot 18.30 uur