Bestemmingsplannen

Bijzonder Plan van Aanleg

Een Bijzonder Plan van Aanleg, afgekort BPA, is een bestemmingsplan dat de bestemmingen van het gewestplan detailleert.

Er zijn een aantal gebieden waarvoor een dergelijk BPA opgemaakt is. Het bepaalt tot op perceelsniveau welke (bouw)voorschriften er van toepassing zijn.

De bestaande BPA's in Hamont-Achel zijn de volgende:

 • Achel Centrum (wijziging)
 • Hamont Centrum (wijziging)
 • Den Holdert
 • Voor-Lo
 • Het Lo
 • Vanreusel Snacks
 • Zonevreemde bedrijven:
  • LWK Kelderbouw
  • Gebr. Van Hout
  • Emmers Algemene Aannemingen

De BPA's kan je onderaan deze pagina terugvinden. 

 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan, afgekort RUP, geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Het RUP legt voor de percelen die in het plan opgenomen zijn onder meer het volgende vast:

 • welke activiteiten er mogen plaatsvinden;
 • waar al dan niet gebouwd mag worden en welke bouwvoorschriften dan van toepassing zijn;
 • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Er kunnen op 3 niveau's ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt, nl. op Vlaams niveau, op provinciaal niveau en op gemeentelijk niveau.

De bestaande RUP's in Hamont-Achel zijn de volgende:

 • NMBS (wijziging)
 • Hamont-Rand
 • De Siggert
 • Kolleberg
 • Aquafin (Hamont)
 • Zonevreemde bedrijven:
  • Coenjaerts
  • TMY NV
 • PRUP (Provincaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) RWZI Achel (rioolwaterzuiverings-installatie). Definitief vastgesteld door de Deputatie van Limburg op 25/11/2015.

De RUP's kan je onderaan deze pagina terugvinden. 

Meer info

Ruimtelijke ordening

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 20
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
ruimtelijkeordening@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 15.30 tot 18.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt enkel op afspraak.