Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, afgekort GRS, is een beleidsdocument dat de visie van het bestuur op de ruimtelijke ontwikkeling van Hamont-Achel beschrijft. Het geeft o.a. weer wat de wensen zijn op het vlak van de ontwikkeling van de natuur, de woonomgevingen, de industrie, het toerisme, het verkeer, de landbouw enz. Op basis van deze wensen wordt aangegeven welke beleidsmaatregelen men overweegt en zal uitvoeren binnen een bepaalde periode. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de financiële mogelijkheden en de haalbaarheid.

 

Uit wat bestaat een GRS nu precies? We onderscheiden 3 delen:

  • Een informatief gedeelte: hier wordt een analyse gemaakt van de bestaande ruimtelijke structuur en worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten onderzocht.
  • Een richtinggevend gedeelte: hier wordt de ruimtelijke visie op ontwikkeling weergegeven. De overheid mag van het richtinggevende deel niet afwijken, behalve ingevolge onvoorziene ruimtelijke behoefte van de verschillende maatschappelijke activiteiten.
  • Een bindend gedeelte: de hierin opgenomen bepalingen dienen een dwingend kader aan te geven voor de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan. Het bevat maatregelen die essentieel geacht worden om de visie en de opties van het ruimtelijk structuurplan op het terrein uitvoerbaar te maken. Deze bindende bepalingen leveren een actieprogramma op.

Een GRS dient evenwel geen alomvattend document te zijn dat alle mogelijke aspecten van het gemeentelijk ruimtelijk grondgebied behandelt. De gemeente kan zich focussen op een aantal strategische ruimtelijke opties en prioriteiten. De GRS is dan ook een dynamisch document dat mee evolueert met de uitdagingen van de tijd. Zo ook in Hamont-Achel, waar we eigenlijk al sinds 2004 een GRS hebben.

 

Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Om het bestaande GRS te actualiseren en af te stemmen op de huidige stedelijke behoeften werd dit document gedeeltelijk herzien.  

Op 14 november 2018 heeft de Deputatie van de provincie Limburg deze herziening goedgekeurd. Het treedt in werking op 10 december 2018 (14 dagen nadat het besluit gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 26/11/2018)

De teksten en kaarten kan je hieronder terugvinden (zie downloads). Aangezien het een herziening betreft zijn de teksten uit het bestaande GRS 'gemengd' met nieuwe delen. De teksten uit het vastgestelde GRS zijn dus een samenvoeging van oud en nieuw. 

 

Meer info

Ruimtelijke ordening

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 20
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
stadsontwikkeling@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 15.30 tot 18.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt enkel op afspraak.