Inname openbaar domein, signalisatievergunning

Bij het innemen van openbaar domein, zowel op gemeentewegen als gewestwegen, is het aanvragen van een voorafgaande vergunning verplicht. Het innemen van openbaar domein zonder vergunning is een overtreding van art. 78 uit de wegcode.

Je dient onder andere een vergunning aan te vragen bij:

  • wegenwerken;
  • aanleg en/of onderhoud nutsleidingen;
  • plaatsen van bouwkranen, stellingen of containers;
  • diverse werken waarbij voet- en fietspaden worden ingenomen;
  • voorbehouden van parkeerplaatsen bij bv. verhuizingen, levering meubelen,...

Hoe aanvragen

Je dient de vergunning aan te vragen bij de lokale politie HANO, minstens 10 werkdagen voor aanvang van de inname. Je kan het aanvraagformulier, samen met een schets waarop je aangeeft welke ruimte ingenomen dient te worden, per mail versturen naar pz.hano.vergunningen@police.belgium.eu.

Je kan eveneens een afspraak maken met de lokale politie HANO op 011 44 08 20.

De politie maakt een signalisatieplan op en verleent de vergunning. Vervolgens dien je de in de vergunning opgelegd verkeersborden en andere signalisatie conform het plan te plaatsen.

Meer info

Openbare werken

adres
Middenweg 53930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 06 10
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
openbarewerken@hamont-achel.be

De dienst openbare werken werkt enkel op afspraak.