02. Dienstverlening in Hamont-Achel

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, neemt de stad Hamont-Achel de nodige maatregelen om zowel haar medewerkers als haar inwoners te beschermen. Tot nader order werken alle diensten achter gesloten deuren verder. Zij blijven wel telefonisch en via e-mail bereikbaar. De burgerloketten werken enkel op afspraak en dit enkel voor dringende zaken. Het Huis van het Kind en IBO De Pagadder blijven geopend, al worden hier de nodige maatregelen getroffen. Bovendien geldt er een mondmaskerverplichting in alle openbare gebouwen en bij het betreden van deze gebouwen.

 

Dienstverlening op afspraak, via telefoon en per e-mail

Momenteel werken de burgerloketten enkel op afspraak. Hiervoor neem je contact op via 011 51 05 00. Dit kan elke werkdag tijdens de kantooruren van het onthaal:

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
09.00 – 12.00 u 09.00 – 12.00 u 09.00 – 12.00 u 09.00 – 12.00 u 09.00 – 12.00 u
13.30 – 16.30 u 13.30 – 16.30 u 13.30 – 16.30 u 13.30 – 18.30 u  


Budgetmeter

Het opladingspunt voor de budgetmeter in Achel blijft beschikbaar tijdens de openingsuren van het OCMW. Je dient wel even aan te bellen. Je budgetmeter opladen kan ook in Hamont. De budgetmeter staat daar langs het stadhuis (als je voor de deur van het stadhuis staat, links onder de inham).

Bibliotheek

De bibliotheken van Hamont en Achel hanteren weer de normale openingsuren. In Hamont kan je elke weekdag terecht van 09.00 tot 12.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Op maandag en woensdag ben je ook in de namiddag welkom van 14.00 tot 17.00 uur en op donderdag- en vrijdagnamiddag van 15.30 tot 19.00 uur.

In Achel kan je in de voormiddag enkel op dinsdag en zaterdag terecht en in de namiddag op maandag van 17.00 tot 19.00 uur en op woendag van 14.00 tot 17.00 uur. Open+ leden kunnen ook buiten deze bemande openingsuren in de bieb van Achel terecht en dit 7 dagen op 7 van 10.00 tot 22.00 uur. Uiteraard dienen bibliotheekbezoekers de opgelegde maatregelen inzake hygiëne en social distancing te respecteren. 

Je kan je als lid van de bib ook een beroep doen op de afhaalservice bij de bib van Hamont. Geef via bibliotheek@hamont-achel.be of 011 51 05 02 door welke materialen je wenst uit te lenen en vermeld daarbij steeds je naam, rijksregister- of pasnummer en telefoonnummer. Voor het aanbod van de bibliotheek kan je een kijkje nemen op https://hamont-achel.bibliotheek.be.


Huis van het Kind en IBO De Pagadder

Het Huis van het Kind blijft momenteel geopend. Ook IBO De Pagadder blijft voorzien in buitenschoolse opvang. Extra richtlijnen zijn ingevoerd om de veiligheid van iedereen maximaal te garanderen. Diensten zoals de Huiswerkkamer zijn afgelast.

Kind & Gezin

Kind en Gezin staat met een minimale dienstverlening paraat om kinderen en ouders op een veilige manier te ontvangen in de consultatiebureaus. De eerste focus zal liggen op vaccinaties. Daarnaast is het ook belangrijk om te kunnen starten met de opvolging van zoveel mogelijk pasgeboren baby's.

Er wordt absoluut rekening gehouden met verstrengde maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 te verhinderen. Kind en Gezin zorgt voor al het nodige veiligheidsmateriaal en neemt extra maatregelen rond hygiëne en afstand.

Naast die minimale fysieke dienstverlening wordt ook alles op alles gezet om via telefoon en chat alle andere ouders te ondersteunen. Meer info: https://www.opgroeien.be/kind-en-gezin-start-vanaf-1-april-opnieuw-met-vaccineren

Dienstencentrum De Kring 

Dienstencentrum De Kring is gesloten en annuleert al zijn activiteiten tot nader order. De dagopvang is wel terug geopend.

Limburg.net

Voor het recyclagepark werden er maatregelen genomen om de aflevering van het afval conform de hygiënemaatregelen en richtlijnen inzake social distancing te laten verlopen. Zo is er slechts een beperkt aantal voertuigen gelijktijdig op het park toegelaten, wordt iedereen gevraagd om zoveel mogelijk in de wagen te blijven en om steeds minstens 1,5 meter afstand te houden van andere bezoekers en parkwachters. Daarnaast geldt er een mondmaskerplicht.

De afvalophalingen van huisvuil en glas lopen ten allen tijde door.

De ophaling van asbest aan huis wordt uitgesteld door de schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze werden geschonken aan de ziekenhuizen. 

Alle updates en informatie omtrent de afvalophalingen en de recyclageparken van Limburg.net vind je terug op www.limburg.net/corona.

Huisvuilzakken

Afhalen van het quotum huisvuilzakken op het recyclagepark is opnieuw mogelijk. Je huisvuilzakken afhalen aan de onthaalbalies van het stadhuis en gemeenschapshuis kan momenteel nog niet.

Politiezone HANO

Het wijkkantoor van politiezone HANO in Hamont is geopend. De openingsuren vind je terug op www.politie.be/5372. Je kan ook telefonisch contact opnemen via 011 44 08 20 of online een aangifte doen via www.politie.be/nl/e-loket.  

Sint-Vincentius Hamont

De voedselbedeling van Sint-Vincentius Hamont gaat door, al worden er wel de nodige maatregelen genomen. Zo dienen klanten buiten te wachten en dit op voldoende afstand van elkaar. Ze worden één voor één geholpen en het contact tussen de klanten en de vrijwilligers wordt tot een minimum beperkt. 

Er wordt met dezelfde vier vrijwilligers gewerkt als bij de voedselbedeling en tussen twee  cliënten wordt er tijd voorzien om alles terug te ontsmetten.

Meer info

Onthaal - Stadhuis

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 00
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
stad@hamont-achel.be