Plaatselijke Groep Kempen en Maasland, interlokale vereniging