Everzwijnenproblematiek

Sinds enkele jaren lopen er weer wilde everzwijnen op het grondgebied van Hamont-Achel. Deze dieren brengen een hele problematiek met zich mee: schade aan gewassen, tuinen, domeinen en natuurgebieden, risico’s op verkeersongevallen en de mogelijke uitbraak van de Afrikaanse Varkenspest.

Preventieve maatregelen

De Wildbeheerseenheid (WBE) beheert de everzwijnenpopulatie. Gezien everzwijnen slimme dieren zijn, is het niet eenvoudig deze in toom te houden. Niet alle dieren kunnen uitgeschakeld worden, en dat is ook helemaal niet de bedoeling. De dieren maken immers deel uit van het ecosysteem en samenleven is dus het uitgangspunt. Het is dan ook belangrijk om preventieve maatregelen te nemen om eventuele schade door everzwijnen te voorkomen. Goede voorbeelden van deze maatregelen vind je terug op www.natuuralsgoedebuur.be.   

Schade door everzwijnen

Mocht er toch schade door everzwijnen veroorzaakt worden aan jouw eigendom, dan is het belangrijk dat je hiervoor een melding maakt bij het Agentschap voor Natuur en bos (ANB). Meer info over deze schaderegistratie vind je hier.

Afrikaanse varkenspest

Afrikaanse varkenspest is een zeer besmettelijke virusziekte die voorkomt bij varkens en daarbij ook vaak dodelijk is bij deze dieren. Het virus is niet pathogeen voor de mens, wat betekent dat het de mens dus niet ziek maakt.

Tot voor kort werd de Afrikaanse varkenspest nog niet aan getroffen bij in het wild levende everzwijnen in België. Maar doordat de ziekte aanwezig is in sommige everzwijnpopulaties in het oosten van Europa, wordt de verspreiding ervan zeer nauwlettend in de gaten gehouden. Het ANB vraagt dan ook om waarnemingen van abnormale sterfte van everzwijnen in Vlaanderen telefonisch te melden aan de provinciale aangeduide Opvangcentra voor Wilde dieren (VOC). Voor Limburg is dat het VOC Natuurhulpcentrum Opglabbeek. Zij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 089 85 49 06.

Melden van everzwijnen in Hamont-Achel

Heb je everzwijnen opgemerkt? Of heb je wil je een schade veroorzaakt door everzwijnen melden? Dat kan eenvoudig op www.everzwijnen.be

Meer info

Milieudienst

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 23
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
milieu@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 15.30 tot 18.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt op afspraak

Een afspraak inboeken bij de dienst Milieu of Duurzaamheid kan enkel telefonisch via het nummer 011 51 05 20.

Op woensdagnamiddag is een vrij inloopmoment voorzien, een afspraak is dan niet nodig.