Toelagereglement Stichting Muziekactiviteiten Grensland

De Stichting Muziekactiviteiten Grensland is een specifieke vorm van jeugdwerk waarin de jeugd in het raam van de permanente vorming, zichzelf vormt in de sector van de muziekbeoefening onder leiding van professioneel muziekpedagogisch gevormde animatoren. Tijdens de gemeenteraad van 24 september 2007 werd het toelagereglement subsidiëringsvoorwaarden en verdeelsleutel jeugdwerk, waarin o.a. een toelage wordt voorzien voor de Stichting Muziekactiviteiten Grensland (erkend jeugdmuziekatelier) goedgekeurd. Er werd voorgesteld om deze betoelaging uit het toelagereglementering jeugd te halen en over te hevelen naar ‘cultuur’. Hiervoor werd een nieuw toelagereglement goedgekeurd waarbij de Stichting Muziekactiviteiten Grensland wel aan dezelfde voorwaarden als voorheen dient te voldoen om toelagen van de stad Hamont-Achel te kunnen ontvangen.

Voor wie

Stichting Muziekactiviteiten Grensland

Voorwaarden

 1. Het creatieve proces, dat zich geleidelijk ontwikkelt, is belangrijker dan het resultaat (geregeld optreden);
 2. begeleiding door pedagogische animatoren die de nodige deskundigheid, ervaring of vorming in hun specialiteit hebben;
 3. beschikken over tenminste twee animatoren. Alle animatoren moeten voor hun taak een aangepaste opleiding genoten hebben en de hoofdanimator moet tenminste 18 jaar oud zijn;
 4. de bestuursleden (voorzitter, secretaris, schatbewaarder en stemgerechtigde leden) zijn jonger dan 35 jaar;
 5. elke animator registreert per werksessie de namen van de aanwezigen, de gegevens over het programma en de werking, de methodische samenhang van het geheel, aangevuld met eventuele kritische bedenkingen. Jaarlijks wordt een algemeen werkingsverslag opgesteld, waaruit moet blijken dat er veel aandacht besteed wordt aan de geregelde bijscholing van de animatoren;
 6. 3 aspecten moeten herkenbaar zijn:
  1. creatieve expressie van de leden
  2. verantwoord technisch peil nastreven
  3. sociaal vormende aspecten dienen aandacht te krijgen;
 7. de werking dient aan te sluiten bij de eigen mogelijkheden en de interessewereld van de kinderen of jongeren;
 8. het groepsgebeuren waarin elke deelnemer volgens eigen mogelijkheid wordt betrokken, staat centraal, groepsgericht, minimum 10 leden;
 9. de werking moet uit ten minste 30 werksessies evenredig gespreid over het werkjaar bestaan, waarbij één werksessie 60 minuten bedraagt;
 10. Stichting Muziekactiviteiten Grensland moet beschikken over tenminste twee afzonderlijke werkruimtes;
 11. Stichting Muziekactiviteiten Grensland moet minimaal beschikken over een basisuitrusting voor tenminste 10 deelnemers;
 12. de animatoren worden door Stichting Muziekactiviteiten Grensland betaald.

Subsidieverdeling:
Per ingeschreven leerling wordt jaarlijks een toelage uitbetaald die evenwel beperkt is tot 60,00 euro per leerling. De totale toelage aan Stichting Muziekactiviteiten Grensland is per jaar beperkt tot een maximumbedrag van 4960,00 euro.

Hoe aanvragen

Stichting Muziekactiviteiten Grensland dient tijdens haar werking een werkingsverslag bij te houden. Dit werkingsverslag dient voor 15 september bezorgd te worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Regelgeving

Gemeenteraadsbesluit van 27 augustus 2018

Meer info

Jeugd - UiTpunt Hamont

adres
Wal 263930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 02
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
jeugd@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 9 tot 12 uur en 15.30 tot 19 uur

Jeugd - UiTpunt Achel

adres
Michielsplein 3/23930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 41
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
jeugd@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag gesloten