Buurtzorg

Tendensen zoals de toenemende vergrijzing, de verhoging van eenzaamheid, de samenleving die steeds meer individualiseert, mensen die de weg naar de hulpverlening niet vinden, … zorgen ervoor dat meer mensen in een kwetsbare situatie door de mazen van het net glippen. Een sterke buurt is hierdoor van toenemend belang. Dit zijn buurten waarin een samenhangende én buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn ervoor kunnen zorgen dat bewoners met een ondersteuningsnood zo lang mogelijk thuis in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen.

Het concept ‘zorgzame buurt’ omvat een toekomstvisie waarbij de warme buurt een thuis is voor iedereen, ook voor degenen die het wat moeilijker hebben in onze samenleving. Een plaats waar ontmoeting, aandacht voor mekaar en professionele omkadering vanzelfsprekend zijn.

Buurtzorg probeert hieraan tegemoet te komen. Het betekent de start van een duurzaam proces waarbij we kort bij onze bewoners gaan staan, hen opzoeken en betrekken als partners in dit toekomstbeeld.

In samenwerking met Samenlevingsopbouw Rimo Limburg werd Buurtzorg in 2016 gelanceerd. Een project waarmee onze stad een langetermijnvisie uitwerkt om de aangehaalde vraagstukken aan te pakken. Een aantal fundamenten liggen er al. Zo brengen de maaltijden van ‘Buurteluur’ en de uitbouw van ‘De Kring’ in Achel mensen samen. Ook legden vele enthousiaste vrijwilligers de afgelopen jaren tal van huisbezoeken af bij alleenwonende 65-plussers. Ze pikten zorgvragen op en informeerden hen over hun rechten. In het kader van een uitgebreid sociaal beleid trekt het stadsbestuur deze lijn door. Buurtzorg zet in de toekomst, samen met meerdere partners nog actiever in op buurten. 

Wil je meer informatie over Buurtzorg? Voel je je aangesproken om een rol op te nemen in je buurt? Neem dan contact op met het OCMW Hamont-Achel via 011 51 05 01 of via buurtzorg@hamont-achel.be .

Meer info

Ouderen en thuiszorg (OCMW)

adres
Michielsplein 13930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 01
e-mail
info@ocmwhamontachel.be

Deze dienst werkt enkel op afspraak.