Buurtzorg

Het aantal 65-plussers in onze samenleving is de voorbije jaren sterk gestegen. Ook in de toekomst zal deze groep steeds groter worden. Dat betekent dat ook het aantal kwetsbare ouderen toeneemt, waardoor de nood aan zorg en steun stijgt. Om hier het hoofd aan te bieden, startte het stadsbestuur van Hamont-Achel in 2016 met het project Buurtzorg. Hiermee beoogt de stad samen met Samenlevingsopbouw RIMO Limburg de nodige zorg te verlenen en er toe bij te dragen dat ouderen hun wens om zolang mogelijk thuis te blijven wonen kunnen vervullen.

 

Via een goed uitgebouwd zorgnet, wil de stad op een structurele en systematische manier hulp verlenen aan 65-plussers. Dit gebeurt aan de hand van een bezoekersteam van gevormde vrijwilligers dat langsgaat bij ouderen thuis en hen informeert over de verschillende mogelijkheden van zorg- en dienstverlening. Tegelijkertijd wordt er gepolst naar eventuele noden. Indien er zorgvragen aan bod komen of er is interesse in een buurtgezel, wordt er contact opgenomen door het OCMW. Een buurtgezel is een buur waar je op kan terugvallen voor kleine taken, praktische hulp of gezelschap.

 

Wil je meer informatie over Buurtzorg? Voel je je geroepen om de rol van buurtgezel op je te nemen? Of wil je graag in contact komen met een buurtgezel? Neem dan contact op met het OCMW Hamont-Achel via 011 51 05 01.

Meer info

Ouderen en thuiszorg (OCMW)

adres
Michielsplein 13930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 01
e-mail
info@ocmwhamontachel.be

Deze dienst werkt enkel op afspraak.