Sociale voordelen handicap

Als je invaliditeit werd vastgesteld door de FOD Sociale Zekerheid heb je recht op een aantal sociale voordelen.

Voorwaarden

Als je een uitkering ontvangt van de FOD Sociale Zekerheid heb je recht op:

 • sociaal tarief gas en elektriciteit;
 • vrijstelling waterheffing;
 • verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds ongeacht je inkomen;
 • kaart kosteloze begeleider openbaar vervoer indien IT categorie 3;
 • gratis abonnement De Lijn.

Als je een vastgestelde arbeidsongeschiktheid van 66% hebt voor de leeftijd van 65 jaar, heb je recht op:

 • vermindering personenbelastingen;
 • vermindering grondbelastingen;
 • vermindering successierechten;
 • vermindering huur sociale woning.

Als je voldoet aan de voorwaarden voor een specifiek attest BTW voertuigen heb je recht op:

 • vrijstelling van autobelastingen;
 • vrijstelling BTW bij aankoop voertuig;
 • lagere BTW op vervangingsonderdelen van het voertuig;
 • kaart kosteloze begeleider openbaar vervoer.

Afhankelijk van je score 'beperking zelfredzaamheid' heb je recht op bepaalde voordelen:

 • 2 punten op 'verplaatsen': recht op parkeerkaart
 • minstens 7 punten
  • vermindering bijdrage poetsdienst/gezinshulp (geldt niet bij alle diensten);
  • verhoging maximum aan te kopen dienstencheques;
 • minstens 9 punten
  • alle voordelen vermeld bij 7 punten EN
  • vermindering bijdrage gezinshulp bij alle diensten;
  • vermindering personenbelastingen, grondbelastingen en successierecht op voorwaarde dat de invaliditeit werd vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar;
  • vermindering huur sociale woning;
  • gemeentelijke mantelzorgtoelage indien mantelzorger en zorgbehoevende op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.
 • minstens 12 punten
  • alle voordelen vermeld bij 9 punten EN
  • speciale parkeerkaart, ook indien er geen score van 2 punten is op 'verplaatsen';
  • vermindering van het tarief kabeltelevisie;
  • forfait chronische zieken als het remgeld van de twee laatste jaren voldoende hoog is;
  • kaart kosteloze begeleider openbaar vervoer;
  • gemeentelijke mantelzorgtoelage indien mantelzorger en zorgbehoevende niet op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.
 • minstens 15 punten
  • alle voordelen vermeld bij 12 punten EN
  • tussenkomst zorgverzekering.

Hoe aanvragen

Je moet je aanvraag doen bij de dienst die het voordeel moet toekennen.

Sommige diensten kennen het voordeel automatisch toe zodra ze van de FOD Sociale Zaken de melding ontvangen dat je aan de voorwaarden voldoet. Dit geldt voor de belastingdienst (personen- en grondbelastingen), het ziekenfonds (forfait chronische zieken, verhoogde tegemoetkoming), nutsvoorzieningen (sociaal tarief gas en elektriciteit, vrijstelling waterheffing). Toch is het raadzaam om steeds te controleren of het voordeel ook effectief wordt toegekend. Is dit niet het geval, dan kan je de toekenning vragen door het attest van invaliditeit naar de betreffende dienst op te sturen.

Voor meer vragen over de sociale voordelen kan je steeds terecht bij de dienst ouderen en thuiszorg op het OCMW.

Meer info

Ouderen en thuiszorg (OCMW)

adres
Michielsplein 13930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 01
e-mail
info@ocmwhamontachel.be

Deze dienst werkt enkel op afspraak.