Zorgoverleg

Een zorgoverleg vindt plaats in een zorgsituatie van iemand die nog thuis woont. Het doel van het zorgoverleg is afspraken maken om de zorg goed af te stemmen. Op dit overleg zijn de patiënt zelf, de familie en de betrokken hulpverleners (zoals huisarts, verpleegkundige, gezinszorg, oppasdienst, dagverzorgingscentrum,...) aanwezig.

Het overleg wordt gecoördineerd door een onafhankelijk persoon die niet betrokken is bij de zorg, namelijk de overlegcoördinator thuisgezondheidszorg. Deze persoon is ook op de hoogte van alle mogelijkheden die er binnen de gemeente zijn wat thuiszorg betreft.

Voorwaarden

De patiënt moet akkoord gaan dat er een overleg plaatsvindt en zelf bij het overleg aanwezig zijn.

Hoe aanvragen

De patiënt zelf en iedereen die betrokken is in diens zorg kan telefonisch een zorgoverleg aanvragen bij de overlegcoördinator op het OCMW. Deze organiseert en coördineert het overleg. De patiënt is aanwezig bij het overleg dat plaatsvindt op het OCMW. Na het overleg worden de afspraken op papier gezet en aan alle betrokken partijen bezorgd.

Kostprijs

De organisatie van een zorgoverleg is gratis.

Uitzonderingen

Indien de patiënt niet meer in de mogelijkheid is om zelf te beslissen of hij akkoord gaat met een overleg (bv. bij personen met dementie), wordt dit onderling door de familie en/of vertrouwenspersoon beslist. Ook indien het overleg te belastend zou zijn voor de patiënt dient deze niet aanwezig te zijn op het overleg maar moet hij wel door iemand vertegenwoordigd worden. Indien de patiënt zich niet kan verplaatsen naar het OCMW kan bij uitzondering het overleg ook in de thuissituatie plaatsvinden.

Meer info

www.listel.be

Meer info

Ouderen en thuiszorg (OCMW)

adres
Michielsplein 13930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 01
e-mail
info@ocmwhamontachel.be

Deze dienst werkt enkel op afspraak.