Ik kan niet gaan stemmen

In ons land is er stemplicht. dat betekent dat iedereen moet gaan stemmen, tenzij hij/zij een geldige reden heeft waarom dit onmogelijk is. 

Mogelijke redenen van afwezigheid (en de bewijsstukken die voorgelegd moeten worden):

  • bij ziekte of invaliditeit; doktersattest
  • bij beroeps- of dienstredenen: attest van de werkgever
  • beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger: attest van het gemeentebestuur
  • bij vrijheidsbeneming: attest van instelling
  • wegens geloofsovertuiging: attest van de religieuze overheid
  • wegens studieredenen: attest van de onderwijsinstelling
  • wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland: attest van het gemeentebestuur, dit wordt opgemaakt door het gemeentebestuur op voorlegging van bewijzen van verblijf in het buitenland of op voorlegging van een verklaring op erewoord.

 

Ik geef een volmacht

Kan je niet gaan stemmen, dan geef je best een volmacht. Zo wordt je stem toch gehoord. Met een volmacht kan iemand anders voor jou gaan stemmen.
Als Belg kan je enkel een volmacht geven aan een andere Belg. Als niet-Belg kan je een volmacht geven aan een andere niet-Belg die op de kiezerslijst is ingeschreven of aan een Belg.

Om een volmacht te geven, vul je het onderstaande volmachtformulier in, samen met de persoon die de volmacht krijgt. Je ondertekent dit beiden. Je geeft dit volmachtfomulier mee met de volmachtkrijger, samen met je oproepbrief voor de verkiezingen en met het attest dat bewijst dat je zelf niet kan gaan stemmen. Let wel: op het volmachtformulier staat uitgelegd welk document je als bewijs kan gebruiken. In sommige gevallen moet dit bewijs van het stadhuis komen. 

De volmachtkrijger moet eerst voor jou gaan stemmen in het stembureau dat op jouw oproepbrief staat. Daarna gaat hij stemmen in het stembureau dat op zijn eigen oproepbrief staat.

 

Ik geef geen volmacht

Kan je niet gaan stemmen en ken je niemand aan wie je een volmacht wil of kan geven, dan kan je:

  • ten laatste op de vrijdag vóór de verkiezingen een attest met de reden van afwezigheid binnenbrengen op het stadhuis samen met je oproepbrief.
  • op de verkiezingsdag je oproepbrief en je reden van afwezigheid meegeven met iemand die het in jouw stembureau afgeeft;
  • na de verkiezingen je oproepbrief samen met de reden van afwezigheid opsturen naar de vrederechter p.a. Fabriekstraat 31. 3910 Pelt

Meer info

Burgerzaken

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 10
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
burgerzaken@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 9 tot 12 uur

De dienst burgerzaken werkt ook op afspraak.