Serviceflats

Het OCMW van Hamont-Achel beheert 64 serviceflats: 39 in Hamont (De Kempkens) en 25 in Achel (De Lier).

Een serviceflat is een individuele woongelegenheid, waar ouderen zelfstandig wonen en waar ze ondersteunende diensten naar keuze kunnen inschakelen. De dienstverlening is dezelfde als deze die thuis verkregen kan worden: maaltijden, gezins- en bejaardenhulp, poetshulp, thuisverpleging,...

Het serviceflatgebouw biedt een beschermde woonomgeving: zo is er onder meer een oproepsysteem aanwezig, waarmee je zowel overdag als 's nachts iemand voor hulp kan oproepen in noodsituaties.

De reden om een aanvraag in te dienen voor een serviceflat is verschillend. Mogelijk is dit omdat je huidige woning niet meer aangepast of veilig is, maar een andere reden kan de centrale ligging van de serviceflat en de aanwezigheid van andere senioren in de omgeving zijn.

Voor wie

De serviceflats zijn woongelegenheden voor alleenstaanden of koppels ouder dan 65 jaar, die nog redelijk zelfstandig kunnen functioneren. Serviceflats zijn niet geschikt voor zwaar zorgbehoevende ouderen, tenzij ze samenwonen met een valide partner die deze zorg op zich kan nemen.

Voorwaarden

Om aanspraak te maken op een serviceflat, moet je in Hamont-Achel wonen en er de laatste drie jaar ingeschreven zijn. Als je in een andere gemeente woont, kan je met dezelfde prioriteit worden toegelaten indien je gedurende minstens 20 jaar in Hamont-Achel ingeschreven bent geweest en de gemeente slechts hebt verlaten na de leeftijd van 55 jaar.

De minimumleeftijd voor opname in de serviceflats is 65 jaar.

Afwijkingen zijn mogelijk op basis van een gemotiveerd advies en in geval van specifieke sociale indicaties. Als je bijvoorbeeld een belangrijk deel van je jeugd- of levensjaren inwoner bent geweest van Hamont-Achel en nadien om familiale of professionele redenen elders gewoond hebt, kan de inschrijving ook overwogen worden. Een bijkomende voorwaarde is dan wel dat je je sociaal-psychologisch of emotioneel betrokken voelt met de stad Hamont-Achel.

Hoe aanvragen

Je meldt je telefonisch aan bij de dienst ouderen bij het OCMW. Bij elke aanvraag wordt gecontroleerd of je beantwoordt aan de opname- en leeftijdsvoorwaarden.

De aanvragen worden genoteerd op een registratielijst. Als je hierop bent ingeschreven, krijg je hiervan een ontvangstbewijs toegestuurd. Zodra je bij de eerste 15 personen op de lijst hoort, wordt een opnamedossier opgestart.

Kostprijs

In de serviceflats wordt gewerkt met een dagprijs die jaarlijks geïndexeerd wordt. De prijs op 01/05/2020 is:

  Alleenstaande

Twee bewoners

(echtpaar of medebewoner)

Huisvesting € 21,56 per dag € 21,56 per dag
Basisdienstverlening € 2,17 per dag € 4,34 per dag
Totaalprijs € 23,73 per dag € 25,9 per dag

Gemiddelde maandprijs 
(30 dagen)

€ 711,9 € 777

Meer info

Ouderen en thuiszorg (OCMW)

adres
Michielsplein 13930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 01
e-mail
info@ocmwhamontachel.be

Deze dienst werkt enkel op afspraak.