Euregionaal project Senior Friendly Communities

De stad Hamont-Achel werd geselecteerd om deel te nemen aan het euregionaal project Senior Friendly Communities. Live safely, enjoy life, stay involved (vertaling: leef veilig, geniet van het leven en blijf betrokken). Samen brengen we grensoverschrijdende seniorvriendelijke gemeenten tot stand, zodat alle senioren in de Euregio Maas-Rijn met plezier blijven meedoen aan het dagelijkse leven. Dit is de kernboodschap van het project ‘Senior Friendly Communities’ waarin onze stad participeert.

In dit project werken 9 euregionale partners samen met 31 deelnemende gemeenten uit de Euregio Maas-Rijn. Het doel van dit project is het tot stand brengen van een seniorenvriendelijke gemeente. Het accent in het project ligt op de psychische gezondheid van senioren met speciale aandacht voor dementie en ouderdomsdepressie.

 

Stichting euPrevent-EMR

Het project ‘Senior Friendly Communities’ valt onder de programmalijn ‘Geestelijke gezondheidszorg’ van Stichting euPrevent-EMR. De Stichting euPrevent-EMR ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking tussen professionals en organisaties die zich inzetten voor het behoud, de bevordering en het herstel van de volksgezondheid in de Euregio Maas-Rijn.

 

Financiering

Dit project wordt ondersteund door het Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn.

 

De looptijd van het project

Het project is gestart in september 2016 en heeft een looptijd van drie jaar.

Meer info

Ouderen en thuiszorg (OCMW)

adres
Michielsplein 13930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 01
e-mail
info@ocmwhamontachel.be

Deze dienst werkt enkel op afspraak.