Werkingsverslag aanvraag subsidie sport

De werkingssubsidie voor sportclubs is een subsidie voor sportclubs met jeugdwerking, sportclubs zonder jeugdwerking en recreanten. Binnen de perken van het voorziene en goedgekeurde budget kan het gemeentebestuur een subsidie verlenen aan een door de gemeente erkende sportclub.

Voor wie

Sportverenigingen (met jeugdwerking/zonder jeugdwerking/recreanten) uit Hamont-Achel.

Voorwaarden

Een sportvereniging kan enkel in aanmerking komen voor de subsidies indien zij aan volgende voorwaarden voldoet :

  • de sportvereniging is erkend door het Stadsbestuur van Hamont-Achel.  De erkenning leidt niet automatisch tot het bekomen van een werkingstoelage.
  • het werkingsverslag, dit betreft het voorgaande werkingsjaar, jaarlijks voor 15 september, op het stadhuis is ingediend.  Het werkingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
  • indien er voor een bepaalde rubriek gegevens ontbreken of er worden foutieve gegevens verstrekt, dan wordt er  voor de desbetreffende rubriek geen subsidie uitgekeerd.
  • de sportvereniging mag niet aangesloten zijn bij een andere adviesraad.

Komen niet in aanmerking voor subsidies:

  • scholen
  • vanaf 2010: sportverenigingen die behoren tot een unitaire sportfederatie die niet wenst te splitsen in een Vlaamse en Franstalige vleugel.

Hoe aanvragen

Enkel bij tijdig indienen, voor 15 september, van het volledig ingevuld en ondertekend dossier ( werkingsverslag) met de nodige bijlagen bij het UiTpunt of via sport@hamont-achel.be

Regelgeving

De subsidiereglementen kan je hieronder raadplegen onder downloads.

Meer info

UiTpunt Hamont

adres
Wal 263930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 02
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
uitpunt@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 9 tot 12 uur en 15.30 tot 19 uur

UiTpunt Achel

adres
Michielsplein 3/23930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 41
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
uitpunt@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag gesloten