naar inhoud

Voorstelling meerjarenplan 2020 - 2025: Ambitie voor Hamont-Achel

20 december ’19 (vr)

Sinds januari 2019 vaart de stad Hamont-Achel een nieuwe koers onder het bewind van een nieuwe beleidsploeg. Bij deze nieuwe koers hoort een ambitieus meerjarenplan. Dit meerjarenplan omvat negen beleidsdoelstellingen met actiepunten die de nieuwe beleidsploeg in de komende jaren wil realiseren. Hierdoor maken we van Hamont-Achel nog meer een plek waar het fijn is om te wonen, werken en leven. Participatie is hierin het sleutelwoord: Hamont-Achelaars krijgen deze legislatuur de kans om actief deel te nemen en mee te bouwen aan hun stad.

Beleidsdoelstelling 1: Participerende en informerende stad

Transparante en open communicatie vormt zoals altijd het uitgangspunt van onze dienstverlening. Om die reden investeren we de komende legislatuur onder meer fors in bestaande en nieuwe communicatiemiddelen. Zo willen we concreet een stadsapp ontwikkelen, onze digitale infoborden updaten en vanaf volgend jaar elk jaar een jaarverslag realiseren. Jouw mening als burger blijft belangrijk. Daarom willen we in 2020 ook van start gaan met burgerparticipatie. Dankzij participatie geven we elke Hamont-Achelaar de kans om ideeën en suggesties over verschillende onderwerpen op een eenvoudige manier met ons en elkaar te delen. Jij beslist met andere woorden mee over de toekomst van Hamont-Achel!

 

Beleidsdoelstelling 2: Mooie stad

Een stad onderhouden is zoals een huis onderhouden. Ook ons ‘woonst’ en ‘tuin’ moeten tip top in orde zijn! Daarom trekken we de komende legislatuur meer dan 3 miljoen euro uit voor o.a. het onderhoud van onze bestaande gebouwen, nieuwe machines voor onze groendienst, begeleiding bij het opmaken van ruimtelijke structuurplannen, enz. Zo breiden we deze legislatuur onze stadswerf uit met een nieuwe hal voor een pekelinstallatie. Het gebruik van pekel heeft tal van voordelen ten opzichte van zout; het is goedkoper, heeft een hoge kleefkracht en is ook efficiënt in straten met weinig verkeer.

Beleidsdoelstelling 3: Veilige stad

Veiligheid is voor ons als stadsbestuur een absolute prioriteit! Met meer dan 4,1 miljoen euro zetten we volop in op meer verkeersveiligheid in Hamont-Achel. We willen vooral de veiligheid van de fietsers in onze stad verhogen. De (her)aanleg en het vernieuwen van voetpaden en fietspaden krijgt extra aandacht, zoals de renovatie van het fietspad in de Dijk, Salvatorstraat – ‘t Lo en Haag. Eveneens investeren we 175.000 euro in de aankoop van bewakingscamera’s. Door deze op strategische locaties in onze stad te plaatsen (bijvoorbeeld aan de fietsenstalling van zaal De Posthoorn ), verhogen we het gevoel van veiligheid voor onze burgers.

Beleidsdoelstelling 4: Ontspannende stad

Net zoals voorgaande jaren willen we met ons vrijetijdsaanbod een brede doelgroep aanspreken. Daarom snoeien wij niet in ons cultuuraanbod. Onze verenigingen kunnen blijven rekenen op hun jaarlijkse stedelijke werkingssubsidie. Onze ambitie is zelfs om extra in te zetten op sport! Zo investeren we maar liefst 6 miljoen in de bouw van een gloednieuwe sporthal in Achel en de herinrichting van de aangrenzende speeltuin. Daarnaast breiden we onze jongerensite en het skatepark fors uit. Tenslotte bekijken we ook onze speeltuinen en speelpleintjes met een kritisch oog om deze te verbeteren.

Beleidsdoelstelling 5: Toeristische stad

Hamont-Achelaren weten het al langer. Onze stad barst van de mooie plekjes en bezienswaardigheden! Zowel voor actie als voor rust ben je in Hamont-Achel aan het juiste adres! De komende zes jaar investeren we dan ook graag 180.000 euro om bezoekers te laten proeven van alle troeven van Hamont-Achel. We breiden de Achelse Kluis uit met een toeristisch bezoekerscentrum. Van daaruit gidsen we iedereen graag naar alle bezienswaardigheden en ook naar de gezellige eet- en drankgelegenheden die Hamont-Achel rijk is. Ook onze lokale handelaars varen namelijk wel bij een sterk toeristisch beleid! Daarom werken we momenteel hard aan een horecaplan om onze lokale horeca te steunen. Want wat is er nu fijner dan een gezellig praatje bij een warme kop koffie of een heerlijke maaltijd? En dat geldt niet alleen voor bezoekers, maar ook voor Hamont-Achelaren zelf!

Beleidsdoelstelling 6: Klimaatvriendelijke stad

De zorg voor een beter klimaat ligt ons allemaal nauw aan het hart. We geven hierin dan ook graag het goede voorbeeld. We trekken 110.000 euro uit om onze eigen gebouwen te voorzien van zonnepanelen. Tegelijk ondersteunen we graag projecten, zoals de bouw van windmolens of de aanleg van warmtenetten, om bij te dragen aan een klimaatvriendelijke stad. Jullie als burgers hebben ongetwijfeld nog meer goede ideeën. Deze horen we graag in ons Klimaatcafé. Zo zetten we samen de stap naar een betere planeet, beginnend met onze stad.

Beleidsdoelstelling 7: Natuurrijke stad

Ravotten in domein de Bever of wandelen in De Groote Heide? Onze stad is rijk aan natuurgebieden. Het is een privilege als stad om deze te beschermen en te onderhouden. Zo blijven deze plekken toegankelijk voor iedereen die de rust van de natuur wil opzoeken. Daarom maken we over de ganse legislatuur 332.000 euro vrij voor o.a. het onderhoud van de onbevaarbare waterwegen, domein De Bever en een doelgericht houtkantenbeleid.

Beleidsdoelstelling 8: Zorgzame stad

Ieder kind, oudere,… inwoner van Hamont-Achel heeft recht op de beste zorg! Bovendien zijn Hamont-Achelaren warme, meelevende mensen die graag voor elkaar zorgen. Daarin blijven we jullie graag ondersteunen met dezelfde middelen als voorheen. Hiervoor blijven we nauw samenwerken met lokale partners, zoals dienstencentrum De Kring, Welzijnsregio Noord-Limburg.

Beleidsdoelstelling 9: Goed gebouwde stad

Als stadsbestuur beschikken we over een onschatbaar historisch erfgoed, waar we graag zorg voor dragen. In de toekomst willen we dat onze infrastructuur multifunctioneel wordt en indien nodig een herbestemming krijgt. Een voorbeeld hiervan is de Ursulinenkapel aan de Kloosterstraat in Hamont, die we de komende jaren gaan renoveren. Hierdoor herstellen we de kapel niet alleen in haar oude glorie, maar geven we haar een nieuwe bestemming. Daarnaast besteden we deze legislatuur respectievelijk 2,5 miljoen euro en 1,8 miljoen euro aan het onderhoud en herstellen van ons stedelijk wegennetwerk en de riolering.

Speciale aandacht in deze legislatuur gaat naar de bouw van een gloednieuw stadskantoor, het Huis van de Burger. Hiermee zetten we in op maximale dienstverlening en verhoogde efficiëntie, maar vooral op een moderne en aangename werkomgeving voor onze medewerkers. Niet alleen een nieuwe ‘home away from home’ voor onze medewerkers, maar voor elke Hamont-Achelaar, die altijd welkom is om mee van ons nieuwe huis een thuis te maken.

Extra doelstelling: Financieel gezonde stad

Tenslotte wil Hamont-Achel ook een financieel gezonde stad zijn, maar beseffen we dat koken geld kost. De laatste jaren daalden de inkomsten omwille van de staatshervorming, maar stegen de werkingskosten wel verder. Voorbeelden hiervan zijn de kosten voor politie en brandweer, die we delen met andere steden en gemeenten, of doorgeschoven opdrachten van hogere overheden. Deze kosten mogen echter niet ten koste gaan van onze werking! Dit betekent concreet dat we een verhoging van de opcentiemen op onroerende voorheffing van 627 naar 730 punten doorvoeren. Ook na verhoging blijft deze bij de laagste in Limburg. Hiermee scoren we alsnog beter dan onze buurgemeenten! De personenbelasting (momenteel 6%) blijft ongewijzigd. Een hogere belasting en het aangaan van een lening door het stadsbestuur zijn daarom essentieel. Het is voor ons belangrijk dat niet één generatie de kosten draagt, maar dat er een spreiding is over meerdere generaties. Jong en oud, gegoed of minder gegoed, arbeider of ondernemer. Allemaal dragen we ons steentje bij zodat we als stad kunnen groeien en blijven beantwoorden aan de eisen van burgers, partners en hogere overheden.

Nieuwsoverzicht