Jeugdraad

De jeugdraad is een stem van en voor jongeren. Als adviesraad heeft zij inspraak bij alle jeugdgebonden onderwerpen, zoals accommodaties, infrastructuur, evenementen,...

Haar samenstelling bestaat uit een algemene vergadering en een bestuur dat minstens één keer per maand samenkomt. Momenteel zetelen zeven kernleden in de jeugdraad: twee heren en vijf dames, zie zich bekommeren om het jeugdbeleid in Hamont-Achel.

In de afgelopen jaren hebben de jeugdraad en het stadsbestuur steeds vaker de handen in elkaar geslagen en op die manier hebben ze al heel veel voor de jeugd gerealiseerd. Zo breien ze ieder jaar opnieuw een leuke avond aan de Dag van de Jeugdbeweging: het ene jaar een spannende quiz, het andere een legendarische KUBB-wedstrijd. Ook schieten ze te hulp op de Buitenspeeldag en organiseerden ze op eigen kracht het Speelgoedgeefplein. Tenslotte zorgde de jeugdraad er in 2013 voor dat Meneer Konijn ook in Hamont-Achel bij verschillende handelaars geld kon inzamelen voor de vzw Kindergeluk. 

De jeugdraad probeert onze stad kind- en jeugdvriendelijker te maken. Gedreven voor een passie voor kinderen en jeugd, een groot enthousiasme en innovatieve ideeën werkt ze mee aan de toekomst van de kinderen. Want de jeugdraad heeft maar één missie: streven naar een samenleving waaraan kinderen en jongeren actief kunnen bijdragen.

Hun Facebookpagina vind je hier.