AGB Stadsontwikkeling

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Stadsontwikkeling is een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap met een eigen rechtspersoonlijkheid.  Het is een soort van dochteronderneming van de stad.

De stad en het AGB Stadsontwikkeling werken samen met het oog op de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de stad, zoals omschreven in het beleidsprogramma, en van het maatschappelijk doel van het AGB Stadsontwikkeling. Het AGB wordt belast met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang, die zij uitvoert in het kader en binnen de grenzen die worden bepaald in de beheersovereenkomst tussen de stad en het AGB Stadsontwikkeling:

  • het initiëren en realiseren van stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten in Hamont-Achel;
  • het voeren van een stedelijk grond- en pandenbeleid;
  • het initiëren en realiseren van projecten die kaderen in de toeristische en recreatieve ontwikkeling van de stad Hamont-Achel;
  • het beheren van de middelen uit subsidieprogramma's met doelstellingen inzake stadsvernieuwing en stadsontwikkeling;
  • het beheren en exploiteren van het openbaar en privaat domein van de stad en van haar eigen patrimonium. Dit omvat Cinema Walburg, polyvalente zaal De Posthoorn, het Michielshof (incl. bibliotheekfiliaal), Boerderij De Wal, hobbylokalen Bernard Kemp, sportaccommodatie De Siggert en de hoofdbibliotheek;
  • het rendabiliseren en valoriseren van het privaat domein van de stad en van haar eigen patrimonium;
  • het verlenen van aan de hogervermelde doelstellingen verwante diensten aan de stad.

Openingsuren & contact

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 00
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
agbstadsontwikkeling@hamont-achel.be