Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD)

Sinds 2019 is de oprichting van een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) een verplichting voor elk OCMW. In Hamont-Achel bestaat het Bijzonder Comité uit 7 personen: een voorzitter en zes leden. 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is bevoegd voor dossiers omtrent individuele hulpverlening: toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie. De vergaderingen zijn niet openbaar.