Renteloze Vlaamse Energielening voor verenigingen

Niet-commerciële en coöperatieve verenigingen kunnen bij Vlaanderen tot en met 31 december 2019 een energielening tot 15.000 euro verkrijgen. De opzet van deze energielening is dat ze gebruikt wordt voor diverse energiebesparende maatregelen in verenigingslokalen zoals: isolatie van muur en vloer, warmtepomp, pv-zonnepanelen, ventilatie,... De volledige lijst van energiebesparende maatregelen is terug te vinden op: http://duwolim.be/welke-werken

Via een subsidie zal de stad Hamont-Achel de rentelast van deze Vlaamse Energielening op zich nemen en tegelijkertijd zorgen voor een renteloze lening voor een bankwaarborg. Hierdoor kunnen verenigingen gemakkelijker investeren in energiebesparende maatregelen om hun lokalen duurzamer te maken. 

Voorwaarden

Elke vereniging moet aan een aantal voorwaarden voldoen alvorens ze in aanmerking komen. Zo moeten ze minstens 5 jaar actief zijn en lid zijn van de gemeentelijke adviesraad tenzij het schepencollege anders beslist.

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk. Ze dienen ook een huurcontract, zakelijk recht of contract te hebben van het gebouw waaraan ze werken willen doen. Dit gebouw dient minimaal 5 jaar oud te zijn en fungeert als verenigingslokaal gelegen in Hamont-Achel. Deze regels zijn ook steeds terug te vinden in de toelagereglementen onderaan deze pagina.

Hoe aanvragen

Voor de aanvraag tot een energielening vind je bij de downloads de aanvraagformulieren van Duwolim en de stad Hamont-Achel. Deze dienen beiden ingevuld te worden . Op deze aanvraagformulieren vul je allerlei informatie van je vereniging in en voeg je de bijhorende documenten toe. Dit breng je vervolgens binnen op de dienst stadsontwikkeling op het stadhuis. De duurzaamheidsambtenaar van de stad Hamont-Achel ondersteunt je vereniging, als centraal aanspreekpunt, in uw aanvraag voor de energielening. 

Meer info

Voor meer informatie kan je steeds terecht op de dienst stadsontwikkeling, bij de duurzaamheidsambtenaar van de stad. Ook onderaan deze pagina vind je een powerpoint van Duwolim, die je meer informatie kan verschaffen over de energielening.

Meer info

Duurzaamheid

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 22
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
duurzaamheid@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

De dienst stadsontwikkeling werkt ook op afspraak.