Bekendmaking openbaar onderzoek - Wijziging Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Steden en gemeenten kennen heel wat uitdagingen inzake ruimtelijk beleid. Het is daarom belangrijk dat elke gemeente hier een doordachte korte- en langetermijnvisie voor uitwerkt. Hamont-Achel dient in die zin een actueel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) te ontwikkelen, dat past binnen het beleidskader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan.  Via dit GRS creëert het stadsbestuur een bewuste, samenhangende visie op haar grondgebied waardoor men een doordacht en kwaliteitsvol ruimtelijk beleid kan voeren.

Uit wat bestaat een GRS nu precies? We onderscheiden 3 delen:

  • Een informatief gedeelte: hier wordt een analyse gemaakt van de bestaande ruimtelijke structuur en worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten onderzocht.
  • Een richtinggevend gedeelte: hier wordt de ruimtelijke visie op ontwikkeling weergegeven. De overheid mag van het richtinggevende deel niet afwijken, behalve ingevolge onvoorziene ruimtelijke behoefte van de verschillende maatschappelijke activiteiten.
  • Een bindend gedeelte: de hierin opgenomen bepalingen dienen een dwingend kader te aan te geven voor de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan. Het bevat maatregelen die essentieel geacht worden om de visie en de opties van het ruimtelijk structuurplan op het terrein uitvoerbaar te maken. Deze bindende bepalingen leveren een actieprogramma op.

Een GRS dient evenwel geen alomvattend document te zijn dat alle mogelijke aspecten van het gemeentelijk ruimtelijk grondgebied behandelt. De gemeente kan zich focussen op een aantal strategische ruimtelijke opties en prioriteiten. De GRS is dan ook een dynamisch document dat mee evolueert met de uitdagingen van de tijd. Zo ook in Hamont-Achel, waar we eigenlijk al sinds 2004 een GRS hebben.

 

Openbaar onderzoek

Om het huidige GRS te actualiseren en af te stemmen op de huidige stedelijke behoeften werd het bestaande document gedeeltelijk herzien. Dit gebeurde tijdens een openbaar onderzoek dat liep van 18 december 2017 tot en met 17 maart 2018. De teksten die je hieronder kan terugvinden (zie 'Downloads') zijn gecoördineerde bestanden waarin oude delen van het bestaande GRS al 'gemengd' werden met voorgestelde aanpassingen. Deze werden geheel conform de wettelijke bepalingen voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in de zitting van 27 november 2017 en werden - conform de wettelijke bepalingen - onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Op dinsdag 6 februari 2018 vond er een infomarkt voor de bevolking plaats in het Michielshof. Hieronder kan je panelen die deze avond tentoon werden gesteld downloaden.

Bekijk ook

Wil je meer info over de decretale bepalingen omtrent een GRS? Neem dan een kijkje in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Meer info

Stadsontwikkeling

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 20
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
stadsontwikkeling@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

De dienst stadsontwikkeling werkt ook op afspraak.