Overlevingspensioen

Het overlevingspensioen is een pensioen voor weduwen en weduwnaars van een al dan niet gepensioneerde werknemer. Dit pensioen wordt berekend op basis van de prestaties als werknemer van je overleden huwelijkspartner.

Voor wie

Voor weduwen en weduwnaars van een al dan niet gepensioneerde werknemer.

Voorwaarden

Om recht te hebben op een overlevingspensioen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • je overleden partner werkte als werknemer;
  • je moet minstens 45 jaar oud zijn; deze voorwaarde vervalt als je een kind ten laste hebt en/of als je ten minste 66% arbeidsongeschikt bent. Let op: deze minimumleeftijd wordt sinds 2014 jaarlijks met 6 maanden verhoogd, tot 50 jaar in 2025.
  • je was minstens één jaar gehuwd; deze voorwaarde vervalt als je een kind hebt dat geboren werd uit je huwelijk (eventueel postuum), als het overlijden werd veroorzaakt door een ongeluk of beroepsziekte of als op het ogenblik van overlijden één van de echtgenoten kinderbijslag ontving;
  • je bent niet hertrouwd.

Indien je niet (meer) aan alle voorwaarden voldoet, heb je mogelijk nog recht op een tijdelijk of voortgezet overlevingspensioen.

Hoe aanvragen

Je kan je pensioenaanvraag doen bij de volgende diensten:

Bij je aanvraag ontvang je hiervan een bewijs.

Kostprijs

De dienstverlening is gratis.

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Meer info

Onthaal - OCMW

adres
Michielsplein 13930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 01
e-mail
info@ocmwhamontachel.be

Openingsuren

Vandaag: 9 tot 12 uur

Heb je nood aan informatie? Onze medewerkers van de dienst onthaal helpen je graag verder.

Maak jouw afspraak online of neem telefonisch contact op via 011 51 05 00.