Vervolgtraject

Het Masterplan Hamont-centrum, vormt het kader voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Hamont-kern.

Parallel worden al een aantal concrete initiatieven opgestart, zoals de renovatie van het klooster en de herinrichting van de kloostertuin. Tegelijk zoekt de stad een geschikte marktpartij om het project ‘Wonen in het Park’ aan de Wal te realiseren.

De overige projecten worden in de komende jaren gefaseerd uitgevoerd. Mogelijk is nog bijkomend studiewerk nodig. Ook hiervoor worden verschillende inspraakmomenten met de bewoners georganiseerd. We houden u op de hoogte.

Meer info

Stadsontwikkeling

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 20
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
stadsontwikkeling@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 15.30 tot 18.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt ook op afspraak.