3. Kwalitatief wonen en leven met aandacht voor nieuwe woningtypes voor verschillende doelgroepen

In de rand rond het centrum worden de komende jaren verschillende wooninbreidingsprojecten gerealiseerd. Het juridisch kader hiervoor is al in het ruimtelijk uitvoeringsplan Hamont-rand vastgelegd. Ook langs de Wal is er ruimte voor zo’n woonproject tussen de kloostertuin en De Posthoorn. Dit krijgt vorm onder de noemer ‘Wonen in het Park’. Met de toekomstige ontwikkelaar worden afspraken gemaakt om de parkeerplaatsen voor deze nieuwe woongelegenheden ondergronds te voorzien. Zo kan de bovengrondse ruimte maximaal ingericht worden als een publiek toegankelijk park.

De pleinruimte aan de Posthoorn wordt vergroot en heringericht. Om een plein goed te kunnen laten functioneren moet dit omsloten worden door afgewerkte ‘wanden’  waarachter  een programma zit dat de werking van het plein ondersteunt. Het woonproject moet hiervoor zorgen. Een belangrijk aandachtspunt voor het masterplan is de woonkwaliteit van de straten die instaan voor de afwikkeling van het doorgaande verkeer. In deze straten staat de inrichting van de publieke ruimte in functie van verkeersveiligheid en de verblijfskwaliteit voorop. Dit kan gerealiseerd worden door de aanleg van vrijliggende fietspaden, het voorzien van groen waar er voldoende ruimte is, een aangepast materiaalgebruik, het invoeren van een aangepast snelheidsregime…

Meer info

Stadsontwikkeling

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 20
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
stadsontwikkeling@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 15.30 tot 18.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt ook op afspraak.