Wat wordt de Wal wel?

De insteek is dat de Wal als kernversterkende locatie ontwikkeld moet worden. Dit wordt gerealiseerd vanuit de behoeften van de bewoners van Hamont. De focus wordt daarom gelegd op wonen en op gemeenschapsvoorzieningen. Handel blijft wel een onderdeel van het programma voor de Wal, zij het in een sterk afgeslankte vorm. In plaats van in te zetten op kwantiteit, wordt gekozen voor kleinschaligheid en uniciteit. Juist hierdoor zal de Wal straks voldoende kwaliteit hebben om ook bezoekers te kunnen charmeren. De bibliotheek en de Cinema Walburg zijn in dit opzicht de te volgen voorbeelden.

Om de kern van Hamont maximaal te versterken, zullen bij de ontwikkeling van de Wal de volgende doelstellingen gerealiseerd moeten worden:

  • Het doorgaand verkeer wordt geweerd om de verblijfskwaliteit van de Wal te versterken;
  • De Kloosterstraat, de doorgang onder het stadhuis en de Groenstraat verbinden de Wal met de historische kern en de Stadswaag. Zij krijgen als publieke ruimtes eveneens een grotere verblijfskwaliteit;
  • Het klooster, de kapel en de boerderij worden als levend patrimonium beschouwd en krijgen een invulling die ten dienste staat van het lokale gemeenschapsleven;
  • De bestaande voorzieningen, zijnde de bibliotheek, de Posthoorn en het stadpark sluiten nauw aan op de nieuwe ontwikkelingen;
  • De kloostertuin wordt uitgebreid en opgewaardeerd als een publieke groene ruimte. Deze groene ruimte verbindt alle programma’s langs de Wal met elkaar, en vormt een schakel tussen de Wal, het stadspark en de historische kern;
  • Het bezoekersparkeren wordt georganiseerd op de koppen van de Wal, ter hoogte van de bibliotheek en de Posthoorn. Op beide plaatsen wordt er bijkomende parkeercapaciteit gerealiseerd. Zo wordt de Wal autoluwer, wat de veiligheid van fietsers en voetgangers ten goede komt.
  • Een bijkomend woonprogramma langs de Wal trekt nieuwe doelgroepen aan. Hiervoor wordt een woonaanbod gerealiseerd dat complementair is aan het huidige aanbod in Hamont-centrum.