Wat wordt de Wal niet (meer)?

Het citymarketingplan uit 2009 zette sterk in op de uitbouw van de detailhandel in Hamont-centrum. Deze doelstelling werd onderbouwd vanuit een uitgebreid onderzoek naar handelsmogelijkheden. Uit dit onderzoek kwam een potentieel voor Hamont-centrum naar voor van 4.000 m² bruto vloeroppervlakte aan bijkomende kleinhandel.

Enkel langs de Wal was er nog de nodige ruimte waar een programma van een dergelijke omvang gerealiseerd kon worden. In het masterplan werd hiervoor een ruimtelijk scenario uitgetekend. Om de relatie met de handel in het historische centrum te versterken, werd het stadhuis – dat op dat moment al kampte met een prangend plaatsgebrek – geherlocaliseerd.

Het stadsbestuur heeft deze denkpiste inmiddels verlaten. De economische realiteit heeft deze ambitie intussen achterhaald. Grootschalige handelslocaties zijn economisch niet meer haalbaar in kleine kernen zoals Hamont-centrum. Samen met de plannen voor dit handelsprogramma, werd ook het idee om het stadhuis te herlocaliseren opgeborgen. De nood om het stadhuis uit te breiden blijft weliswaar bestaan, maar er zal op de huidige locatie naar een oplossing gezocht worden.