Aanplanting van lijnvormige elementen, subsidie

Voor de aanplanting van lijnvormige landschapselementen en voor de aanplanting van hoogstamboomgaarden kan je een subsidie verkrijgen.

Bosplantsoen en heesters: maximaal € 0,25/stuk

Hoogstammige bomen: maximaal € 5,00/stuk

Maximumbedrag van 75% van de aankoopprijs per plantsoort en een maximumbedrag van € 125,00 per aanvrager per jaar.

Voorwaarden

  • Perceel is gelegen in Hamont-Achel.
  • Aanplanting lijnvormige elementen moet bestaan uit streekeigen boom- en/of struiksoorten, voorkomend op de daartoe vastgestelde lijst.
  • Aanplanting wordt uitgevoerd conform alle bestaande wetten, reglementen en gebruiken betreffende dergelijke aanplantingen (veldwetboek, pachtwet, Wet op de onbevaarbare waterlopen, vegetatiebesluit, …).
  • Plantgoed dient te voldoen aan minimumafmetingen:
    • bosplantgoed, heesters en struiken: minimaal maat 60-80 cm
    • hoogstambomen (laanbomen en fruitbomen): minimaal 8 cm stamomtrek.
  • Gesubsidieerde beplanting dient gedurende minimaal 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats in stand gehouden te worden.
  • Enkel aangeslagen plantgoed wordt gesubsidieerd: afgestorven planten komen niet in aanmerking.

Hoe aanvragen

Om aanspraak te maken op de subsidie, dien je het aanvraagformulier, inclusief liggingsplan (kadaster - stafkaart) en plan van werken op schaal van minimaal 1/500 in bij de dienst stadsontwikkeling in het stadhuis. Op basis van het aanvraagdossier kan het College van Burgemeester en Schepenen de subsidie voorlopig toekennen, waarna je de factuur van de aankoop van het plantgoed indient.

Een jaar na de aanplanting voert het stadsbestuur ter plaatse een controle uit. Bij een positieve controle kent het College van Burgemeester en Schepenen de subsidie definitief toe.

Regelgeving

Toelagereglement aanplantingen van lijnvormige elementen (gemeenteraadsbesluit 26/11/2002)

Wat meebrengen

Ingevuld aanvraagformulier met bijlagen

Meer info

Milieudienst

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 23
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
milieu@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 13.30 tot 16.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt ook op afspraak.