Heraanleg fietspaden Haag

De fietspaden in Haag worden vernieuwd. Tegelijkertijd worden ook de nutsvoorzieningen ondergrond gebracht. De voorbereidende werken gaat midden april 2023 van start. Aansluitend - vermoedelijk vanaf begin september 2023 - wordt het fietspad vernieuwd. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken eind december achter de rug. 

Voorbereidende werken 

Tijdens de voorbereidende werken worden alle nutsvoorzieningen ondergronds gebracht. Bestaande leidingen en kabels worden vernieuwd en de riolering wordt gerenoveerd. Daarnaast worden er elektriciteits- en telefoonkasten verplaatst en worden er nieuwe LED-verlichtingspalen geplaatst. 

De voorbereidende werken worden gefaseerd uitgevoerd: 

  • Fase 1: vanaf Hamonterweg tot Bandel – de oneven huisnummers (rechterkant)
  • Fase 2: vanaf Hamonterweg tot Bandel – de even huisnummers (linkerkant)
  • Fase 3: vanaf Bandel tot Thomas Watsonlaan – de oneven huisnummers (rechterkant)
  • Fase 4: vanaf Bandel tot Thomas Watsonlaan – de even huisnummers (linkerkant)

Naar aanloop van iedere fase krijgen de betrokken inwoners een infobrief in de brievenbus. De hinder blijft beperkt tot het niet kunnen bereiken van de oprit gedurende 1 dag en 1 à 2 uur geen internet of water.

Het einde van de voorbereidende werken is voorzien voor eind augustus 2023. 


Heraanleg fietspaden

Het nieuwe fietspad wordt aangelegd volgens de voorschriften van de Fietsersbond: in rood asfalt omwille van de veiligheid, maar ook met zoveel mogelijk comfort voor de fietser. Het fietspad wordt daarnaast verbreed van 1,35 meter naar 1,75 meter. Ook het voetpad - van Zandhaag tot Meester Saklaan - wordt vernieuwd.

De heraanleg van de fietspaden is voorzien voor september 2023. Let wel: deze streefdatum is afhankelijk van diverse factoren waaronder het weer. Ook deze werken worden gefaseerd uitgevoerd: 

  • Het fietspad vanaf de Hamonterweg tot aan Bandel wordt aangelegd in de maanden september en oktober.
  • Het gedeelte tot aan de Thomas Watsonlaan volgt in november en december. 

Tegelijkertijd worden ook de kruisingen met de zijstraten veiliger gemaakt door deze op gelijke hoogte te voorzien zonder drempel. 

Omleiding en bereikbaarheid

Voor de werken wordt de Haag volledig afgesloten voor alle verkeer. De algemene omleiding loopt voor beide richtingen over de Thomas Watsonlaan en Hamonterweg. Plaatselijk verkeer kan de Haag betreden via Bandel. Huistoegangen kunnen tijdelijk onderbroken zijn, maar zijn wel veilig toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Voor handelszaken wordt een tijdelijke toegang voorzien. Ook sportcentrum Smash blijft bereikbaar.

Veiligheid

Om de werken veilig te laten verlopen, vraagt het stadsbestuur om de werfsignalisatie te respecteren. Dit zowel voor, tijdens als na de werken. Het is daarbij vooral belangrijk om zichtbaar te zijn. Zorg voor gepaste verlichting en draag fluorescerende kledij. Daarnaast worden fietsers aanbevolen een helm te dragen en wordt plaatselijk verkeer gevraagd voorzichtig te rijden en te vertragen waar nodig. 

Bewoners Haag

Voor de inwoners van Haag werd op woensdag 15 maart een infomoment voorzien. Hier werden de werken en de voorlopige planning toegelicht. Je vindt de presentatie van deze infoavond onderaan deze pagina terug bij de downloads.

Meer info

Heb jij nog vragen over de heraanleg van de fietspaden in Haag of de voorbereidende werken? Stel deze dan gerust via vernieuwenfietspadhaag@hamont-achel.be

Impressie fietspad Haag

Meer info

Openbare werken

adres
Middenweg 53930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 06 10
e-mail
openbarewerken@hamont-achel.be

De dienst openbare werken werkt enkel op afspraak.