Maak je percelen wolfproof

Om zowel de particuliere als de beroepsmatige veehouders te informeren en te adviseren om hun percelen wolfproof af te sluiten, hebben de projectpartners, vzw Schapenhouderij en RCC-Belgium een informatiefolder ontwikkeld. Hierin wordt uitleg gegeven over: 

  • de stappen die de veehouder moet zetten bij een schadegeval;
  • hoe de vergoedingsregeling voor het wolfproof afmaken van percelen geregeld is voor kleinschalige veehouder en particulieren;
  • hoe de schaderegeling voor het wolfproof afsluiten via VLIF voor de grootschalige veehouders moet aangevraagd worden;
  • en hoe een wolfproof afsluiting er uitziet.

De informatiefolder kan je onderaan downloaden.

Meer informatie over schade en preventie op www.natuurenbos.be/wolf/schade