Taxivergunning/vergunning VVB

Voor het uitbaten van een taxidienst of een dienst voor verhuurvoertuigen met bestuurder (VVB) heb je een vergunning nodig van de stad of gemeente waar je deze dienst wil uitbaten. Een bestaande vergunning voor het exploiteren van een taxidienst kan ook gewijzigd worden of de tarieven van een taxidienst kunnen gewijzigd worden.

De vergunning is in principe voor vijf jaar geldig.

Een taxidienst is het bezoldigd vervoer van personen in een voertuig met bestuurder. Het is niet hetzelfde als geregeld vervoer. Bij een taxidienst bepalen de klanten de bestemming. Bovendien is er geen vast traject en zijn er geen vaste haltes zoals bij geregeld vervoer.

Voorbeelden van verhuurdiensten van voertuigen met bestuurder zijn voertuigen die gebruikt worden als ceremoniewagen, bedrijven die contacten hebben met reisbureaus,... 

Voor wie

Alle zelfstandige natuurlijke personen of rechtspersonen die een taxidienst of een dienst voor verhuurvoertuigen met bestuurder (VVB) willen uitbaten.

Voorwaarden

Je moet eigenaar zijn van het voertuig of de voertuigen of er de beschikking over hebben door een contract, een aankoop op afbetaling of een leasingovereenkomst.

Hoe aanvragen

De aanvraag voor een taxivergunning of dienst VVB moet je indienen bij de dienst Lokale Economie.

Bij stopzetting van de taxidienst of dienst VVB dien je de eerstvolgende werkdag de vergunning en de kaarten in te leveren bij de dienst Lokale Economie. Hiervan krijg je een ontvangstbewijs. De datum op dit bewijs wordt beschouwd als de datum van definitieve stopzetting.

Afhandeling

Na de controle van het aanvraagformulier wordt de aanvraag voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen, dat binnen een termijn van 3 maanden een beslissing neemt.

Wat meebrengen

Het ingevulde aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina), samen met onderstaande documenten:

 • identiteitskaart;
 • statuten van de firma;
 • bewijs van goed zedelijk gedrag van de exploitant, dat hoogstens drie maanden oud is;
 • een bewijs van de basiskennis van het bedrijfsbeheer, afgeleverd door het ondernemingsloket;
 • een document waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ);
 • een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de fiscale lasten;
 • een lijst met de gewenst commerciële kortingen;
 • bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing- of bestelbonnen);
 • de volgende documenten, die uiterlijk voor de opmaak van de taxikaarten moeten worden bezorgd:
  • kopie van het testrapport van de taxameter;
  • kopieën van het verzekeringsbewijs (groene kaart), de verzekeringspolis, de technische keuring, het eenvormigheidsattest, het inschrijvingsbewijs (roze kaart);
  • de originele prints van de dienststaat, het vervoerbewijs van een testrit en het controlerapport.

Meer info

Lokale economie

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 24
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
lokaleeconomie@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 13.30 tot 16.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt ook op afspraak.