Stedenbouwkundige inlichtingen

Bij het verkopen van vastgoed (woning, grond, bedrijfspand,...) is de notaris verplicht om in de akte informatie op te nemen m.b.t. de gekende bouwvergunningen, bestemming, eventuele bouwmisdrijven enz.

In de meeste gevallen zal de notaris zelf deze informatie opvragen. Hij krijgt een stedenbouwkundig uittreksel waarin al de nodige informatie is opgenomen.

In de akte wordt de verklaring van de koper opgenomen dat hij een stedenbouwkundig uittreksel heeft ontvangen, dat ten hoogste één jaar voor het verlijden van de authentieke akte werd verleend.

Vastgoedmakelaars zijn verplicht deze informatie op te nemen in de publiciteit die zij voeren.

Hoe aanvragen

Aanvragen voor een stedenbouwkundig uittreksel kunnen via brief of e-mail worden gericht aan de dienst Ruimtelijke Ordening. In de aanvraag moeten minstens de ligging (straat en eventueel huisnummer) en de kadastrale perceelnummers vermeld worden waarvoor het uittreksel wordt aangevraagd.

De aanvraag kan ook digitaal aangevraagd worden door middel van dit aanvraagformulier.

Opgelet! Voor appartementen is het noodzakelijk dat u een kadastrale legger bijvoegt. De aanvraag dient dan per mail of post te gebeuren!

Kostprijs

€ 100 per perceel voor de gewone procedure.

€ 200 per perceel indien men expliciet vraagt voor aflevering via spoedprocedure (= aflevering binnen 8 kalenderdagen).

De bedragen dienen betaald te worden via overschrijving na ontvangst.

Afhandeling

De dienst Ruimtelijke Ordening tracht zo spoedig mogelijk het uittreksel te bezorgen. Gelet op het hoge aantal aanvragen kan dit enige tijd in beslag nemen. Er wordt naar gestreefd om binnen de 21 dagen na de aanvraag het uittreksel af te leveren.

E-loket

  • Aanvraag Uitgebreid Stedenbouwkundig Uittreksel

    Formulier