Sport

Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren zijn wel mogelijk, maar enkel tijdens de paasvakantie, in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.

 • Sinds 1 februari 2021 moeten kinderen en jongeren die samenkomen in het kader van activiteiten in een georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, zonder overnachting, in eenzelfde groep blijven en mogen ze niet samen worden gezet met de personen van een andere groep. De trainingen mogen enkel worden bijgewoond door één lid van het huishouden van de deelnemers.
 • De stabiliteit van de groepen dient te worden verzekerd en wisselende contacten moeten worden vermeden. Het is dus ook noodzakelijk om te vermijden dat kinderen en jongeren evenals hun begeleiders deelnemen aan verschillende groepen en activiteiten in georganiseerd verband per week. Het wordt bijgevolg sterk aanbevolen om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.
 • Indien de georganiseerde activiteit buiten de Krokusvakantie plaatsvindt, zijn de volgende maatregelen van toepassing:
  • Aantal deelnemers: Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen met maximum 10 personen (begeleider niet inbegrepen) afspreken.
  • Locatie:
   • Voor kinderen tot en met 12 jaar, dienen activiteiten waar mogelijk buiten te worden georganiseerd of waar dit niet mogelijk is, dienen de ruimtes voldoende te worden verlucht;
   • Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar dienen activiteiten verplicht buiten te worden georganiseerd.
 • De begeleiders respecteren de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1.5 meter tussen elke persoon. Ze zijn verplicht om een mondmasker of een alternatief in stof te dragen. • Binnensporten en groepssporten zijn verboden. Fitnesscentra, bowlingzalen etc. zijn bijgevolg gesloten. Enkel zwembaden zijn open. Professionele sporters mogen wel nog binnen en in groep sporten.
 • Professionele sportwedstrijden mogen ook plaatsvinden, maar zonder publiek.
 • Buitensporten wordt aangemoedigd: dit mag met maximaal 10 mensen en met 1,5 meter afstand.
 • Kleedkamers en douches sluiten.
 • Mogen geopend blijven:

  • buitengedeelten van sportinfrastructuren voor het individueel uitoefenen van sport;
  • overdekte paardenpistes van manèges en paardenrenbanen, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier
  • sportzalen en -voorzieningen, maar dit enkel:
   • voor zover het geen zwembad betreft, voor schoolgroepen van kinderen tot en met 12 jaar oud in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
   • voor zover het geen zwembad betreft, voor sportstages en -kampen georganiseerd door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar oud.Vragen?

Voor meer informatie over sport neem je een kijkje op de website van Sport Vlaanderen