Verplaatsingen

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen. 

Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro. 
 

 • Je mag in België vrij rondreizen.
  • Gebruik je het openbaar vervoer (bus, tram of trein) en ben je ouder dan 12 jaar? Dan is een mondmasker verplicht.
  • Het aantal zitplaatsen op treinen naar toeristische bestemmingen wordt beperkt. 
   • Behalve op schooldagen geldt in treinen dat alleen zitplaatsen aan het venster gebruikt mogen worden, met uitzondering van kinderen beneden de 12 jaar.
  • Je mag niet op straat komen tussen 24 uur 's nachts en 5 uur 's morgens, behalve als het gaat om een essentiële verplaatsing die niet kan worden uitgesteld (bijvoorbeeld om naar de eerste hulp te gaan, om van of naar her werk te gaan, enz.). 
 • Reizen naar het buitenland
  • Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.

   Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier kan je hier downloaden en vind je ook terug op info-coronavirus.be. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten.

   Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Concreet gaat het om reizen omwille van:

   Dwingende gezinsredenen

   • Gezinshereniging;
   • Bezoeken aan een echtgenoot of partner die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
   • Verplaatsingen in het kader van co-ouderschap, burgerlijke en religieuze huwelijken, begrafenissen of crematies (van aanverwanten of naasten).

   Humanitaire redenen

   • Verplaatsingen om medische redenen en verderzetting van een medische behandeling;
   • Bijstand aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon
   • Bezoek aan aanverwanten in palliatieve zorg.

   Studieredenen

   • Reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een uitwisseling volgen;
   • Onderzoekers met een gastovereenkomst.

   Inwoners van grensregio’s

   • Verplaatsingen als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor activiteiten die eveneens in België toegelaten zijn;

   Professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit

   Divers

   • Zorg voor dieren, verplaatsingen in het kader van juridische verplichtingen (voor zover deze niet digitaal kunnen gebeuren), dringende herstellingen in het kader van de veiligheid van een voertuig en een verhuizing worden ook als essentieel beschouwd.


   • Alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen moeten tien dagen verplicht in quarantaine gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7.
   • Elk land kan andere regels hebben. Check de regels op de website van Buitenlandse Zaken of op de website van de Europese Unie.
   • Bij terugkeer uit het buitenland dien je binnen de 48 uur het Passagier Lokalisatie Formulier (digitaal) in te vullen, ongeacht met welk transportmiddel je gereisd hebt. Wanneer je verblijf in het buitenland minder dan 48 uur duurt, is dit niet nodig. Klik hier voor het formulier.
   • Elke niet-resident die naar België reist moet, naast de verplichte negatieve test voorafgaand aan het vertrek, bij aankomst in België nogmaals getest worden.
   • Inwoners en niet-inwoners die terugkeren uit een rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten verplicht in quarantaine en zich op dag 1 en dag 7 verplicht laten testen. Men zal na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine. Er zijn slechts in een beperkt aantal gevallen strikte uitzonderingen voorzien:
    • Voor mensen die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren kan het verrichten van arbeid op de plaats van tewerkstelling worden toegestaan, mits een attest van de werkgever;

    • Studenten krijgen de toelating om de quarantaine uitzonderlijk te onderbreken om een examen af te leggen (uitsluitend voor het afleggen van het examen);

    • Voor inwoners die om professionele redenen in het buitenland verbleven zal de beoordeling van het Passenger Location Form rekening houden met professionele verplaatsingen die door de werkgever zijn geattesteerd.

De grens over naar Nederland & Duitsland

Verschillende maatregelen in Nederland, Duitsland en België leiden ertoe dat het niet altijd even duidelijk is wat nu wel of niet toegelaten is inzake grensbewegingen. De Euregio Maas-Rijn werkte daarom een handige tool uit waarmee je met een paar klikken kan zien of je reis naar Nederland of Duitsland (regio Noordrijn-Westfalen) en andersom gevolgen heeft en of je maatregelen moet nemen bij je terugkeer:


Vragen? 

 • Voor meer informatie over wegverkeer, luchtvaart, scheepvaart of spoorvervoer neem je contact op met de FOD Mobiliteit
 • Voor reisadviezen naar het buitenland neem je een kijkje op de website van de FOD Buitenlandse Zaken
 • Voor de maatregelen voor de maatregelen op bus, trein of tram check je de websites van de NMBS en De Lijn