1. Dienstverlening in Hamont-Achel

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, neemt de stad Hamont-Achel de nodige maatregelen om zowel haar medewerkers als haar inwoners te beschermen. Tot en met 19 april werken alle diensten achter gesloten deuren verder. Zij blijven echter wel telefonisch en via e-mail bereikbaar. De burgerloketten werken tot die datum louter op afspraak en dit enkel voor dringende zaken. Het Huis van het Kind en IBO De Pagadder blijven wel geopend, al worden hier de nodige maatregelen getroffen.

Dienstverlening op afspraak, via telefoon en per e-mail

Tot en met 19 april kan je enkel voor dringende zaken een afspraak maken op het OCMW en stadhuis. Voor een aangifte van geboorte of overlijden, bijvoorbeeld. Of een noodzakelijke vervanging van een rijbewijs of eID, wanneer je je in financiële nood bevindt… Hiervoor maak je een afspraak via 011 51 05 00. De meeste andere zaken worden beschouwd als niet-dringend. Bovendien kunnen heel wat vragen ook via e-mail of telefoon afgehandeld worden. Daarom wordt aangeraden om eerst via deze weg contact op te nemen. Dit kan elke werkdag tijdens de kantooruren van het onthaal:

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
09.00 – 12.00 u 09.00 – 12.00 u 09.00 – 12.00 u 09.00 – 12.00 u 09.00 – 12.00 u
13.30 – 16.30 u 13.30 – 16.30 u 13.30 – 16.30 u 13.30 – 18.30 u  

Budgetmeter

Omdat het OCMW achter gesloten deuren werkt (enkel op afspraak), is het opladingspunt voor de budgetmeter in Achel tijdelijk niet beschikbaar. Je budgetmeter opladen kan momenteel dus enkel in Hamont. De budgetmeter staat langs het stadhuis (als je voor de deur van het stadhuis staat, links onder de inham). 


Huis van het Kind en IBO De Pagadder

Het Huis van het Kind blijft momenteel wel geopend. Ook IBO De Pagadder blijft voorzien in buitenschoolse opvang. Extra richtlijnen worden ingevoerd om de veiligheid van iedereen maximaal te garanderen. Andere diensten, zoals de Speelkamer en de Huiswerkkamer, worden afgelast.

Kind & Gezin

De consultaties van Kind & Gezin worden tot 3 april geschorst. Ouders met een afspraak worden opgebeld voor een nieuwe afspraak. Heb je een dringende vraag? Neem dan contact op met de Kind & Gezin lijn via 078 15 01 00. 

Dienstencentrum De Kring 

Dienstencentrum De Kring is gesloten en annuleert al haar activiteiten t.e.m. 19 april. Ook de dagopvang is gesloten.

Recyclagepark Limburg.net

Het recyclagepark blijft tot nader order gesloten. Limburg.net blijft huisvuil en glas wel gewoon ophalen. De huis-aan-huis inzameling van papier en karton door verenigingen is niet toegelaten en zal dus niet doorgaan. In de zones waar papier en karton door Limburg.net ingezameld wordt, blijft de inzameling wel gewoon doorgaan.

De ophaling van asbest aan huis wordt uitgesteld door de schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze werden geschonken aan de ziekenhuizen. 

Alle updates en informatie omtrent Limburg.net vind je terug op www.limburg.net/corona.

Huisvuilzakken

Omdat zowel het recyclagepark als de stadsdiensten gesloten zijn, kan je voor de afhaling van je huisvuilzakken momenteel enkel terecht bij de geopende lokale handelaars. Vergeet je identiteitskaart niet! 

Politiezone HANO

Het wijkkantoor van politiezone HANO te Hamont zal voor onbepaalde tijd gesloten zijn. Twijfel je of je melding dringend is? Neem dan telefonisch contact op via 011 44 08 20 of surf naar www.politie.be/5372. Online kan je immers ook digitaal een aangifte doen via www.politie.be/nl/e-loket.  

Sint-Vincentius Hamont

De voedselbedeling van Sint-Vincentius Hamont gaat door, al worden er wel de nodige maatregelen genomen. Zo dienen klanten buiten te wachten en dit op voldoende afstand van elkaar. Ze worden één voor één geholpen en het contact tussen de klanten en de vrijwilligers wordt tot een minimum beperkt. 

Meer info

Onthaal - Stadhuis

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 00
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
stad@hamont-achel.be