Aangifte droogteschade

De gevolgen van het extreme weer van juni en juli 2019 zijn voor de land- en tuinbouwsector duidelijk zichtbaar. Landbouworganisaties informeren hun leden dan ook om de schade aan hun percelen te laten vaststellen. 

 

Tijdens de droogteperiode in 2018 - met bijhorende landbouwschade - werd door de Vlaamse overheid aangekondigd dat het systeem van schaderegeling bij landbouwrampen vanaf 2019 zou wijzigen met de invoering van een brede weersverzekering. Uiteindelijk zal dit nieuwe Decreet Vlaams Rampenfonds pas ingaan op 1 januari 2020. Dat houdt in dat voor 2019 de bestaande regeling en werkwijze met betrekking tot het inventariseren van kracht blijft. Landbouwers dienen zich dus tot de gemeente te wenden om de schade te laten vaststellen door de gemeentelijke schattingscommissie. 

 

Ongeacht het feit of er een erkenning komt als landbouwramp, kan de landbouwer vragen om de schattingscommissie samen te roepen om vaststellingen te doen met het oog op individuele aftrekbare uitgaven voor bedrijven die gebruik maken van het forfaitair belastingstelsel en voor het bekomen van vrijstelling van maatregelen in het kader van het Mestactieplan. 

Voor wie

Alle landbouwers met schade aan teelten op grondgebied van Hamont-Achel kunnen een schriftelijke vraag richten aan de burgemeester om de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten samen te roepen. 

Hoe aanvragen

In de aangifteformulier dat je onderaan deze pagina kan downloaden, dienen getroffen landbouwers de volgende informatie op te nemen:

 

  • Naam
  • Datum van de gebeurtenis die de schade veroorzaakte, nl. 'juni-juli 2019'
  • Gebeurtenis die de schade veroorzaakte: 'droogte'
  • Beschadigde percelen volgens nr. van de laatste oppervlakteaangifte 'verzamelaanvraag 2019' en eventueel kadasternummer 
  • Vermoedelijke oogstdatum van de getroffen percelen
  • Kopieën van fotoplannen waarop percelen staan aangeduid

 

Het ingevulde aanvraagformulier en de nodige stukken dien je zo snel mogelijk in bij de milieudienst op het stadhuis of via e-mail (milieu@hamont-achel.be). Vervolgens zal de schadecommissie de beschadigingen van de teelten komen vaststellen.

Let op: Het aangifteformulier moet uiterlijk op woensdag 11 september 2019 om 16u00 bezorgd zijn aan de milieudienst.

Meer info

Milieudienst

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 23
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
milieu@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 13.30 tot 16.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt ook op afspraak.