BODEMSANERINGSFONDS VOOR TANKSTATIONS (BOFAS)

Een verontreinigde grond is niet gezond voor het milieu. Woont u op een risicogrond of bent u eigenaar van een perceel waarop ooit een tankstation heeft gestaan? Dan weet u maar best waar u aan toe bent. Uw grond behoudt bovendien zijn waarde na sanering. Tenslotte heeft iedereen alle belang bij een propere bodem. Daarom heeft de brandstoffensector samen met de overheid BOFAS opgericht. Doe de test, want milieubewustzijn is ook in uw belang. Hieronder vind je alvast een antwoord op een aantal vragen.

Wat is BOFAS?

BOFAS, het bodemsaneringsfonds voor tankstations, is een gezamenlijk initiatief van de brandstoffensector en de overheid. BOFAS werd in het leven geroepen om de verontreiniging van gronden door uitbating van tankstations aan te pakken. Het fonds beperkt uw financieel risico door de sanering uit te voeren of (gedeeltelijk) terug te betalen.

Wie kan een beroep doen op BOFAS?

BOFAS helpt saneringsplichtigen. Bent u (gewezen) uitbater van een tankstation of eigenaar van een grond waarop een tankstation stond of staat? Als u aan de criteria voldoet en tijdig een aanvraag indient, dan komt u in aanmerking voor een tussenkomst van BOFAS.

U weet niet of er ooit een tankstation stond (op uw eigendom)?

Hebt u recent een brief van BOFAS ontvangen? Dan is de kans zeer groot dat u ooit een tankstation hebt uitgebaat of dat er op uw grond ooit een tankstation heeft gestaan. Zelfs al hebt u geen brief ontvangen en twijfelt u, dan nog doet u er goed aan u te informeren (bij uw gemeente, notaris of wie mogelijk weet heeft van de historiek van het perceel). Want ook al heeft de grond intussen een andere bestemming gekregen, het risico blijft. Zeker wanneer het terrein bekend zou zijn bij de overheid, riskeert u alsnog te moeten saneren.

U weet niet of de grond verontreinigd is?

Wie een beroep wil doen op BOFAS, moet verontreiniging door een tankstation kunnen aantonen. Hoe gaat u daarbij tewerk? Laat door een erkend bodemsaneringsdeskundige een onderzoek uitvoeren. De kost van zo’n onderzoek weegt niet op tegen de kost van een sanering. De lijst van erkende deskundigen vindt u op www.bofas.be.

Komt u in aanmerking voor terugbetaling of sanering?

Niet iedereen kan een beroep doen op BOFAS. De wetgever heeft een aantal criteria opgesteld die bepalen of u al dan niet in aanmerking komt voor terugbetaling of sanering. Wilt u nagaan of u aan de criteria voldoet, dan komt u dat snel te weten via een test met enkele eenvoudige vragen. Als blijkt dat u wel degelijk op BOFAS een beroep kunt doen, dan krijgt u meteen alle nodige informatie. Ga dus naar www.bofas.be en doe de test. 

Hoe aanvragen

U weet niet hoe u een aanvraag indient? BOFAS helpt u bij het opstellen van uw dossier en begeleidt u gedurende het hele proces. Alle informatie die u nodig hebt, vindt u op de website www.bofas.be . Bij vragen kan u mailen naar help@bofas.be of bellen naar het nummer 02 788 29 00

Kostprijs

Vermijd extra kosten
Een sanering van een tankstation kost gemiddeld 135.000 euro. Dient u geen aanvraag in en de verontreiniging komt later aan het licht, dan riskeert u als (gewezen) uitbater of eigenaar van de grond zelf voor de kosten op te draaien. Voldoet u aan de wettelijk vastgelegde criteria voor een aanvraag bij het fonds, dan voert BOFAS de sanering uit of is er een financiële tussenkomst. Speel dus op zeker en check of u in aanmerking komt.

Meer info

Had u nog geen ontvankelijke aanvraag bij BOFAS, dan is dit uw laatste kans. Het fonds wordt nog één keer opengesteld voor nieuwe aanvragen. Wees er snel bij. Op 8 november 2019 loopt de termijn onherroepelijk af.

Meer info

Milieudienst

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 23
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
milieu@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 13.30 tot 16.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt ook op afspraak.