2018.12.19 Bekendmaking openbaar onderzoek over de waterbeleidsnota 2020-2025 en het tijdsschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Water belangt ons allemaal aan. Daarom geeft de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) iedereen de kans om mee vorm te geven aan het waterbeleid van de toekomst. De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties. Het tijdschema en werkprogramma informeert over het voorbereidingsproces voor de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Bijzondere aandacht gaat naar de inspraakmogelijkheden bij de voorbereiding van de plannen. 

 

Neem deel aan het openbaar onderzoek en geef mee vorm aan het waterbeleid van de toekomst via www.volvanwater.be