Zorgverzekering

De Vlaamse Zorgverzekering voorziet een maandelijkse tussenkomst van 130 euro in de niet-medische kosten van een zorgbehoevend persoon.

Voorwaarden

Als je zorgbehoevend bent, moet je:

 • verzekerd zijn in Belgie;
 • aangesloten zijn bij een zorgkas (zorgkas mutualiteit, Vlaamse Zorgkas of DKV);
 • de bijdrage voor de zorgverzekering correct betaald hebben;
 • ofwel opgenomen zijn in een erkend woonzorgcentrum, rust- of verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis ofwel thuis wonen en voldoende zorgbehoevend zijn.

Je moet één van de volgende attesten als bewijs van zorgbehoevendheid kunnen voorleggen:

 • attest thuisverpleging forfait B/C;
 • evaluatieschaal C voor dagopvang of kortverblijf;
 • attest van FOD Sociale Zekerheid met een score van minstens 15 punten;
 • een BEL-foto van een dienst gezinszorg of aanvullende thuiszorg;
 • een kine E-attest;
 • een attest bijkomende kinderbijslag op basis van een handicap van minstens 66% of minstens 7 punten beperking zelfredzaamheid;
 • een attest bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 18 punten op de medisch sociale schaal;
 • een BEL-foto ingevuld door een gemachtigd indicatiesteller (sociale dienst ziekenfonds, dienst gezinszorg, OCMW).

Hoe aanvragen

Je dient de aanvraag voor tussenkomst zorgverzekering in bij de zorgkas waarbij je als zorgbehoevende bent aangesloten. Bij de aanvraagdocumenten die je van je zorgkas krijgt, voeg je één van de bovenvermelde attesten van zorgbehoevendheid toe.

De zorgkas beslist of de tussenkomt toegekend kan worden.

Meer info

Ouderen en thuiszorg (OCMW)

adres
Michielsplein 13930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 01
Fax fax
011 80 55 59
e-mail
info@ocmwhamontachel.be

Deze dienst werkt enkel op afspraak.