Hou het Newcastle-virus uit jouw kippenhok

Sinds april 2018 zijn er al een aantal besmettingen van Newcastle vastgesteld bij hobbypluimvee. De kippen worden dan erg ziek en sterven. Omdat het virus zeer gemakkelijk wordt overgedragen, heeft het Federaal Voedselagentschap (FAVV) sinds 2 juli een verbod ingesteld op het verkopen, weggeven en tentoonstellen van pluimvee. Het verbod op het tentoonstellen van pluimvee wordt vanaf 1 september 2018 opgeheven voor hobbykwekers. Zij kunnen vanaf dan - zijnde onder strikte voorwaarden - met hun dieren deelnemen aan tentoonstellingen en andere niet-commerciële verzamelingen.

 

Wat is de ziekte van Newcastle? 

Newcastle kan alle vogelsoorten treffen, maar de ene soort is er gevoeliger aan dan de andere. Een besmetting met het virus maakt de vogels erg ziek (zenuwsymptomen, suf zitten, minder eten, spijsverteringsstoornissen, en ademhalingsproblemen) en zorgt zelfs voor een aanzienlijke sterfte. 

Het virus van Newcastle is totaal ongevaarlijk voor de mens. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt dan ook geen enkel risico. 

 

Hoe kan je je pluimvee beschermen?

  • Vermijd contact met andere kippen.
  • Het virus wordt ook verspreid door wilde vogels. Het wordt overgedragen bij direct contact met wilde vogels en via besmet voeder en drinkwater.  Zorg er dus voor dat wilde vogels niet bij je pluimvee kunnen. Zet het drinkwater en kippenvoer onder een dakje en hang eventueel een net boven je hok. 
  • Stel de aankoop van nieuwe dieren uit (er geldt momenteel overigens een verbod op het aankopen, ruilen en tentoonstellen van pluimvee). 
  • Laat geen andere pluimveehouders toe in je kippenhok. 
  • Vaccineer je pluimvee. Neem hiervoor contact op met je dierenarts.

 

Voorwaarden deelname tentoonstellingen

Hobbykwekers kunnen vanaf 1 september 2018 terug deelnemen aan tentoonstellingen en andere niet-commerciële verzamelingen. Deze toelating wort enkel gegeven indien aan de volgende strikte voorwaarden is voldaan:

  • De organisator van een niet-commerciële verzameling met hobbypluimvee moet voorafgaan beschikken over een toelating van het Agentschap. De gegevens die vervat moeten zijn bij de aanvraag van de toelating, zijn opgenomen in artikel 53 van heb KB van 10 juni 2014 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren. Het document 'aanvraag van toelating is beschikbaar op de website van het FAVV.
  • Alle pluimvee dat wordt aangevoerd op de niet-commerciële verzameling dient individueel geïdentificeerd te zijn met een gesloten pootring. Deze pootringen moeten afkomstig zijn van erkende verenigingen zoals bedoeld in het KB van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen of in het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor landbouw nuttige huisdieren. Dieren die niet individueel geïdentificeerd zijn of nog te jong zijn om correct individueel geïdentificeerd te zijn, mogen niet toegelaten worden op de verzameling.
  • Alle pluimvee dat aanwezig is op de niet-commerciële verzameling is ten minste drie weken en ten hoogste 9 maanden vóór de aanvang van de verzameling gevaccineerd tegen de ziekte van Newcastle met een geïnactiveerd vaccin. Deze vaccinatie blijkt uit een verklaring van vaccinatie opgesteld door de dierenarts. Het document 'vaccinatiebewijs' is beschikbaar op de website van het FAVV.
  • De organisator van de niet-commerciële verzameling controleert of de deelnemende dieren ook effectief voldoen aan deze voorwaarden om toegelaten te worden.
  • De organisator houdt een register bij per verzameling. Dit register dient hij minstens vijf jaar te bewaren. In dit register wordt voor elke deelnemende hobbypluimveehouder onder andere de naam en het adres evenals het aantal deelnemende dieren en hun identificatienummer genoteerd.

 

Op dit moment is de verkoop van (hobby)pluimvee enkel op commerciële verzamelingen zoals openbare markten uitsluitend toegestaan aan pluimveehandelaars die beschikken over een toelating van het FAVV. Het document met de te respecteren voorwaarden kan je hier vinden.

Meer info over de ziekte van Newcastle vind je op de website van het FAVV

Kippen

Meer info

Milieudienst

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 23
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
milieu@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

De dienst stadsontwikkeling werkt ook op afspraak.