UPDATE! Kandidaten gezocht voor Klimaatcafé!

20 september ’19 (vr)

Op 22 januari 2020 start Stad Hamont-Achel haar nieuwe Klimaatcafé op. Hiermee engageert Hamont-Achel zich voor het behoud van een leefbare stad, waarin het gezond en veilig wonen is. Het stadsbestuur rekent met de opstart van haar Klimaatcafé vooral op input van haar inwoners. Geïnteresseerden die samen met de stad acties voor een beter klimaat willen ondernemen, kunnen zich kandidaat stellen voor 15 januari 2020 via www.hamont-achel.be/klimaatcafe of bij de dienst Stadsontwikkeling via 011 51 05 22. 

Klimaatverandering is een feit. De belangrijkste risico’s van deze verandering zijn hitte, droogte, natte winters, extreme neerslag en een hogere gemiddelde jaartemperatuur. Met de ondertekening van het burgemeestersconvenant 2030 engageert Hamont-Achel zich om structurele maatregelen te nemen die op lange termijn een grote impact hebben op het klimaat en de CO² met 40% reduceren tegen 2030. Om deze doelstellingen te behalen, roept de stad de hulp in van al haar inwoners om enerzijds te sensibiliseren en anderzijds acties uit te voeren.

Stad Hamont-Achel doet dan ook een warme oproep aan iedereen die het klimaat belangrijk vindt. Wie goede ideeën of tips heeft voor efficiënte maatregelen, nieuwe initiatieven of ludieke acties, is van harte welkom in het Klimaatcafé. De bedoeling is om op een informele manier klimaatverandering bespreekbaar te maken. Kandidaten kunnen zich inschrijven via www.hamont-achel.be/klimaatcafe of via de dienst Stadsontwikkeling via 011 51 05 22, en dit voor 15 januari 2020. Belangrijk is dat kandidaten zeker ook doorgeven welke onderwerpen hen zelf nauw aan het hart liggen. Concrete thema’s zoals energie, afval, groen in de stad, duurzame voeding, etc. die bij ieders leefwereld aansluiten.

Wens je meer informatie of wil je je alvast inschrijven? Dat kan op www.hamont-achel.be/klimaatcafe of via de dienst Stadsontwikkeling via 011 51 05 22.

Nieuwsoverzicht