Extreme warmte: code rood voor hitte en brandfase oranje

24 juli ’19 (wo)

Omwille van de extreme warmte en een hoge ozonconcentratie heeft de federale crisiscel in samenspraak met het KMI code rood voor hitte afgekondigd. Daarbij wordt aangeraden om:

  • veel te drinken
  • het zoutgehalte op peil te houden
  • veel te rusten
  • in een gekoelde ruimte te verblijven
  • rechtstreekse zonnestralen te vermijden

Deze maatregelen gelden voor iedereen en niet enkel voor de risicogroepen zoals kinderen en ouderen. Meer tips om de hitte te trotseren vind je terug op www.warmedagen.be.

 

Kampvuurverbod

Omdat het erg droog en brandgevaarlijk is in natuurgebieden, heerst er momenteel brandfase oranje in Limburg. Dit houdt in dat wanneer je een natuurgebied of bossen bezoekt, je extra voorzichtig dient te zijn en je kinderen niet zonder toezicht op het terrein mag laten. Ook roken en het maken van vuur is verboden.

Hulpverleningszone Noord-Limburg geeft ook negatief advies voor het organiseren van kampvuren tot de code voor brandgevoeligheid opnieuw wordt teruggeschroefd naar minstens code geel. De evolutie in brandfases en waarschuwingen voor natuur- en bosgebieden kan je steeds live opvolgen via de website van Natuur & Bos van de Vlaamse Overheid.

 

Maatregelen Limburg.net

Omwille van de hoge temperaturen starten de ophalers van Limburg.net iets eerder als normaal met de ophalingen van het afval. Terwijl zij normaal om 06.00 uur uitrijden vanuit de stelplaats, vertrekken zij met warm weer eerder zodat ze al vanaf 06.00 uur afval kunnen ophalen. Vergeet dus zeker niet om tijdig je afval buiten te zetten.

Heb jij een volle huisvuilzak die je niet meer kan buitenzetten omdat je op vakantie vertrekt? Of heb jij beperkte stockageruimte waardoor het vervelend is om tijdens extreme warmte een volle huisvuilzak in huis te hebben? Uitzonderlijk kan je tussen 2 juli en 28 september 2019 je huisvuilzak naar het recyclagepark brengen.

Meer info: www.limburg.net

 

Captatieverbod

De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen in de verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag de peilen en debieten van de waterlopen snel dalen. Omwille van de tropische temperaturen is de algemene situatie in Limburg er niet op verbeterd. De peilen van de waterlopen blijven laag en zakken verder. Waterbeheerders nemen verdere maatregelen om de gevolgen van de waterschaarste zoveel mogelijk te beperken. 

Om de schade te beperken, heeft de provincie Limburg een captatieverbod vervaardigd waarbij het verboden is om water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in onze provincie. De waterkwaliteit in deze waterlopen neemt immers af bij aanhoudende droogte, wat gezondheidsrisico’s met zich kan meebrengen voor zowel mens als dier.

 

 

Nieuwsoverzicht