naar inhoud

Vanaf vrijdag opnieuw eenrichtingsverkeer op Bosstraat mogelijk

28 februari ’19 (do)

De aannemer vernieuwde afgelopen week het wegdek van de Bosstraat tussen de Militaire Dijk en de Nijverheidsstraat. Het verkeer moest hierdoor tijdelijk via de Middenweg omrijden. Vanaf morgen – vrijdag 1 maart – kan het verkeer richting Hamont gewoon weer rechtdoor rijden. Tegelijk wordt ook de zone tussen de Nijverheidsstraat en de Industriestraat volledig vrijgegeven zodat het verkeer hier weer in twee richtingen mogelijk is.

 

De komende weken wordt er verder gewerkt aan de fietspaden en bruggetjes in de zone tussen de Geuskens en de Militaire Dijk en de afwerking van bushaltes, inritten en bermen tussen de Militaire Dijk en Nijverheidsstraat. De aannemer heeft hier nog zo’n twee weken werk. Als het weer geen spelbreker vormt, kan medio maart de Bosstraat weer in twee richtingen worden opengesteld en kan de omleiding richting Achel en Pelt opgeheven worden.

 

Let wel: als de weg midden maart wordt vrijgegeven, ontbreekt de toplaag asfalt nog. Momenteel wordt bekeken wanneer deze geplaatst kan worden. Wellicht gebeurt dit begin mei. Zolang e nog geen toplaag geplaatst is, blijft er op de Hamonterweg en Bosstraat een snelheidsbeperking van 50 km/uur gelden.

 

Tijdelijk fietspad kruispunt Hoek en Geuskens

De werken op de Hamonterweg en de Bosstraat zitten in de laatste fase. In de volledige projectzone – vanaf de spoorwegovergang met Pelt tot het kruispunt met de Watermolenstraat en Nijverheidsstraat in Hamont – zijn vrijliggende fietspaden aangelegd. Deze zijn door middel van een groene berm met bomenrij van de rijweg gescheiden.

 

Op twee locaties zijn de onteigeningsprocedures echter nog niet afgerond. Dit betekent dat het fietspad op deze gronden nog niet in hun definitieve vorm werden aangelegd. Het betreft een gedeelte van het fietspad vanaf de Hoek richting Pelt en een deel van het fietspad aan de overkant, vanaf Geuskens richting Hamont.

 

Op beide locaties is een tijdelijke oplossing voorzien zodat er toch een doorlopend fietspad is. Maar doordat de beschikbare ruimte hier beperkt is, ligt dit tijdelijk fietspad tegen de rijweg aan. Dit is de best mogelijke oplossing die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) momenteel kan voorzien, maar staat wel ver af van wat ze wensen te realiseren. Uiteraard hoopt AWV op een snelle afronding van de juridische procedures voor de onteigening, zodat ze ook zo snel mogelijk de definitieve, vrijliggende fietspaden op deze twee plaatsen kunnen aanleggen.

Nieuwsoverzicht