naar inhoud

Tijdelijk eenrichtingsverkeer op deel van de Hees

31 januari ’19 (do)

De wegenwerken aan de Bosstraat leiden ertoe dat steeds meer sluipverkeer zijn weg vindt naar omliggende straten. Vooral op de Hees wordt een toenemende verkeersdrukte waargenomen. Om de wegbermen te beschermen, zal op een deel van de Hees tijdelijk eenrichtingsverkeer worden ingesteld. De straat is hier namelijk te smal voor dubbel verkeer. Wie van het industrieterrein komt kan alsnog naar de Hees rijden, maar zal hiervoor een ommetje van 100 meter moeten maken.

Het eenrichtingsverkeer treedt vanaf vrijdag 1 februari in voege en blijft van kracht tot de werken op de Bosstraat zijn afgerond. Dat zal – zonder weerverlet – medio maart zijn.

Nieuwsoverzicht