Vlaamse overheid weigert omgevingsvergunning windturbineproject industrieterrein Bosstraat-Verkensbos

15 mei ’24 (wo)

Drie windmolens op het industrieterrein Bosstraat/Verkensbos te Hamont-Achel: dat was het plan van Engie Electrabel in samenwerking met Spaas, Vandervelden en CSM. Hiervoor werd in het najaar 2023 een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend bij de Vlaamse Overheid. Het stadsbestuur van Hamont-Achel werd er vandaag van op de hoogte gesteld dat deze omgevingsvergunning werd geweigerd.

Naar aanloop van deze omgevingsvergunningsaanvraag gaf het college van burgemeester en schepenen van de stad Hamont-Achel reeds twee ongunstige adviezen betreffende het project. Het stadsbestuur is voorstander van duurzame ontwikkelingen en dus ook van duurzame energiebronnen. Maar duurzaamheid is meer dan enkel energie. Het gaat in de eerste plaats over een evenwicht tussen mens en omgeving. Het college van burgemeester en schepenen is van oordeel dat met de voorhanden info er geen duurzaam evenwicht kan worden gegarandeerd tussen mens en milieu en steunt dan ook de beslissing van de Vlaamse overheid.

Nieuwsoverzicht